تبلیغات اینترنتی رایگان - هورتاش - Hourtashe.com

ورود

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ :نسخه آزمایشی demo : نام کاربری demo : کلمه عبور
عنوان تصویر 1
عنوان تصویر 2
نمایندگی سامانه پیام کوتاهفروشگاه ساز آنلاین کامز
عناوين آخرين اخبار :  

ورود کاربران

شناسه :  

رمز عبور :  

فراموشي رمز؟

عضويت رايگان

ads2

آگهي هاي ويژه

ads2

پر بيينده ترين اخبار

ads2


جراحی زیبایی بینی

بیمه - بیمه پاسارگاد

بيمه شخص ثالث بيمه پاسارگاد بيگلري

آئين‌ نامه‌ اجرايي قانون‌ بيمه‌ اجباري‌ مسئوليت‌ مدني‌ دارندگان وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ در مقابل‌ شخص‌ ثالث

مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۴۷
ماده‌ ۱ـ در قراردادهاي‌ بيمه‌ اي‌ که‌ در اجراي‌ ماده‌ يک‌ قانون‌ بيمه‌ اجباري‌ مسئوليت‌ مدني‌ دارندگان‌وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ منعقد مي‌ گردد بايد مسئوليت‌ مدني‌ دارنده‌ وسيله‌ نقليه‌ به‌ ترتيب‌ مذکور دراين‌ آئين‌ نامه‌ بيمه‌ شود
ماده‌ ۲ـ منظور از وسيله‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ هرنوع‌ وسيله‌ اي‌ است‌ که‌ با قدرت‌ موتوري‌ زميني‌ ياريل‌ حرکت‌ نمايد
ماده‌ ۳ـ منظور از جبران‌ خسارت‌ بدني‌ مذکور در ماده‌ يک‌ قانون‌ تامين‌ و جبران‌ هزينه‌ معالجه‌صدمات‌ بدني‌ و يا جرح‌ حاصل‌ از حوادث‌ رانندگي‌ و همچنين‌ جبران‌ زيان‌ هاي‌ نقص‌ عضو از کارافتادگي‌دائم‌ و مطلق‌ يا نسبي‌، يا فوت‌ ناشي‌ از حوادث‌ مشمول‌ بيمه‌ براي‌ اشخاص‌ ثالث‌ است
ماده‌ ۴ـ جبران‌ خسارت‌ مالي‌ عبارتست‌ از تامين‌ و جبران‌ زيان‌ هاي‌ مستقيمي‌ که‌ در اثر حوادث‌مشمول‌ بيمه‌ به‌ اموال‌ و اشياء تحت‌ مالکيت‌ يا تصرف‌ قانوني‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد مي‌ شود
ماده‌ ۵ـ موسسات‌ بيمه‌ داخلي‌ که‌ به‌ عمليات‌ بيمه‌ اجباري‌ مسئوليت‌ مدني‌ دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌موتوري‌ زميني‌ مي‌ پردازند ، بايد از وزارت‌ اقتصاد (۴) پروانه‌ اشتغال‌ به‌ عمليات‌ بيمه‌ موضوع‌ اين‌آئين‌ نامه‌ را که‌ با رعايت‌ مندرجات‌ ماده‌ يک‌ قانون‌ در مورد احراز صلاحيت‌ صادر خواهد شد دريافت‌ دارندو ملزم‌ به‌ رعايت‌ موارد زير خواهند بود
الف‌ - بيست‌ و پنج‌ درصد از کليه‌ عمليات‌ بيمه‌ موضوع‌ قانون‌ بيمه‌ اجباري‌ شخص‌ ثالث‌ (به‌ استثناي‌بيمه‌ هاي‌ اتکايي‌ دريافتي‌ ) را در مقابل‌ دريافت‌ پنج‌ درصد کارمزد بصورت‌ اتکايي‌ اجباري‌ به‌ شرکت‌سهامي‌ بيمه‌ ايران‌ واگدار نمايند
ب‌ - ترازنامه‌ جداگانه‌ اي‌ براي‌ اين‌ رشته‌ بيمه‌ طبق‌ نمونه‌ اي‌ که‌ شرکت‌ سهامي‌ بيمه‌ ايران‌ تهيه‌ و در اختيارآنها قرار خواهد داد تنظيم‌ نمايند و اندوخته‌ هايي‌ به‌ شرح‌ زير نگهداري‌ کنند :
۱- اندوخته‌ حق‌ بيمه‌ به‌ ميزان‌ ۴۰درصد حق‌ بيمه‌ هر سال

۲- اندوخته‌ خسارت‌ معوقه‌ به‌ ميزان‌ حداکثر خسارت‌ هاي‌ اعلام‌ شده‌ و تصفيه‌ نشده‌ تا پايان اسفند ماه ‌هر سال‌
تبصره‌ - موسسات‌ بيمه‌ مجاز به‌ انجام‌ بيمه‌ اجباري‌ مسئوليت‌ مدني‌ دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌زميني‌ مي‌ توانند حداکثر هفت‌ و نيم‌ درصد حق‌ بيمه‌ هاي‌ وصولي‌ خود از اين‌ رشته‌ را به‌ عنوان‌ کارمزدپرداخت‌ کنند .

ماده‌ ۶ـ در صورت‌ تصادف‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ اشخاص‌ مذکور در بندهاي‌ الف‌ و ب‌ و ج‌ماده‌ ۲ قانون‌ بيمه‌ اجباري‌ نسبت‌ به‌ بيمه‌ گر طرف‌ مقابل‌ شخص‌ ثالث‌ محسوب‌ مي شوند .
راننده‌ اي‌ که‌ حادثه‌ منحصرا در نتيجه‌ تقصير او ايجاد شده‌ است‌ ثالث‌ تلقي‌ نمي‌ گيرد ولي‌ در صورت‌تصادف‌ دو يا چند وسيله‌ نقليه‌ رانندگان‌ آنها در برابر يکديگر ثالث‌ تلقي‌ مي‌ گردند و خسارت‌ وارد به‌ آنهاباتوجه‌ به‌ دره‌ مسئوليت‌ و تقصيري‌ که‌ مرتکب‌ شده‌ اند احتساب‌ مي شوند
ماده‌ ۷ـ جبران‌ خسارتهاي‌ بدني‌ با مالي‌ که‌ در اثر محمولات‌ وسايل‌ نقليه‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد شودطبق‌ اين‌ آئين‌ نامه‌ برعهده‌ بيمه‌ گر خواهد بود. لکن‌ درهرحال‌ خسارتهاي‌ ناشي‌ از عمليات‌ حين‌ بارگيري‌ وباراندازي‌ و خسارتهايي‌ که‌ به‌ خود محمولات‌ وسايل‌ نقليه‌ وارد شود از تعهدات‌ بيمه‌ گر خارجاست
ماده‌ ۸ـ در صورتي‌ که‌ راننده‌ وسيله‌ نقليه‌ مورد بيمه‌ هنگام‌ وقوع‌ حادثه‌ فاقد گواهينامه‌ رانندگي‌باشد يا گواهي‌ رانندگي‌ او باطل‌ شده‌ يا مطابق‌ مقررات‌ راهنمايي‌ و رانندگي‌ متناسب‌ با نوع‌ وسيله‌ نقليه‌نباشد و موجب‌ خسارت‌ اشخاص‌ ثالث‌ گردد بيمه‌ گر حق‌ دارد پس‌ از پرداخت‌ خسارت‌ وارد به‌ اشخاص‌ثالث‌ به‌ مسئول‌ حادثه‌ مراجعه‌ و خسارتهاي‌ پرداخت‌ شده‌ را مسترد دارد
ماده‌ ۹ـ هرنوع‌ خدعه‌ و تباني‌ اشخاص‌ ثالث‌ يا ارائه‌ مدارک‌ مجعول‌ که‌ موثر در موضوع‌ باشد درصورت‌ اثبات‌ موجب‌ محروميت‌ از دريافت‌ خسارت‌ مي گردد
ماده‌ ۱۰ـ حداقل‌ مبلغ‌ بيمه‌ براي‌ جبران‌ خسارتهاي‌ بدني‌ هرنفر در حادثه‌ ۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰ ريال‌ و درمورد خسارتهاي‌ مالي‌ در هر حادثه‌ ۰۰۰ر۰۰۰ر۲ ريال‌ است‌ . تعهد شرکتهاي‌ بيمه‌ در مورد تعدادزيان‌ ديدگان‌ خارج‌ از وسيله‌ نقليه‌ بيمه‌ شده‌ نامحدود و در مورد سرنشينان‌ آن‌ محدود به‌ ظرفيت‌ مجازوسيله‌ نقليه‌ خواهد بود. (۶)
ماده‌ ۱۱ـ تعرفه‌ حق‌ بيمه‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ به‌ شرح‌ زير است :
تعرفه‌ شماره‌ (۱) مربوط به‌ اتومبيلهاي‌ سواري‌ شخصي‌
اين‌ تعرفه‌ شامل‌ اتومبيلهاي‌ است‌ که‌ مورد استفاده‌ آنها فقط سواري‌ شخصي‌ است‌ . حق‌ بيمه‌ اين‌ وسايل‌برحسب‌ قدرت‌ موتور و طبق‌ جدول‌ زير محاسبهمي شود :
قدرت‌ موتور برحسب‌SAEحق‌ بيمه‌ سالانه‌ تا ۳۴ اسب‌ ۵۰۰ر۷۳ ريال‌
تا ۳۴ اسب‌ تا ۵۰ اسب‌ ۷۰۰ر۹۱ ريال‌
از ۵۰ اسب‌ تا ۷۰ اسب‌ ۱۰۰ر۱۱۳ ريال‌
از ۷۰ اسب‌ تا ۱۰۰ اسب‌ ۷۰۰ر۱۲۸ ريال‌
از ۱۰۰ اسب‌ به‌ بالا ۸۰۰ر۱۳۹ ريال‌
تعرفه‌ شماره‌ (۲) اتومبيلهاي‌ سواري‌ کرايه‌ و تاکسي‌
حق‌ بيمه‌ اين‌ قبيل‌ وسايل‌ نقليه‌ طبق‌ تعرفه‌ شماره‌ يک‌ مربوط به‌ اتومبيلهاي‌ سواري‌ شخصي‌ باتوجه‌به‌قدرت‌ موتور محاسبه‌ مي‌ گردد و در مورد اتومبيلهاي‌ سواري‌ کرايه‌ ۳۰ درصد و در مورد تاکسي‌ ۲۰درصد اضافه‌ نرخ‌ دريافت‌ خواهد شد
تعرفه‌ شماره‌(۳) انواع‌ اتوکار- استيشن‌ و اتوبوس‌
اين‌ تعرفه‌ شمال‌ وسايل‌ نقليه‌ اي‌ است‌ که‌ ظرفيت‌ مسافرگيري‌ آنها بيش‌ از پنج‌ نفر بوده‌ و براي‌ حمل‌ ونقل‌عمومي‌ مسافر بکار ميرود.
مشخصات‌ خودروحق‌ بيمه‌ سالانه‌
استيشن‌ مسافري‌ تا ۹نفر (مسافر وراننده‌ )۰۰۰ر۳۹۰ ريال‌
ميني‌ بوس‌ تا ۲۱ نفر۴۰۰ر۵۴۳ ريال‌
اتوبوس‌ تا ۳۲ نفر۰۰۰ر۸۶۰ ريال‌
اتوبوس‌ تا ۴۰ نفر۴۰۰ر۰۶۵ر۱ ريال‌
اتوبوس‌ از ۴۱ نفر به‌ بالا۲۰۰ر۳۰۵ر۱ ريال‌
تبصره‌ - به‌ وسايل‌ نقليه‌ موضوع‌ اين‌ تعرفه‌ در صورتيکه‌ جهت‌ حمل‌ ونقل‌ کارکنان‌ و کارگران‌ بيمه‌ گذاربکار رود ۴۰درصد و در صورتي‌ که‌ براي‌ حمل‌ ونقل‌ محصلين‌ و دانشجويان‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ باشد۲۰درصد و چنانچه‌ فقط در داخل‌ شهرها رفت‌ وآمد نمايند(وسايل‌ نقليه‌ عمومي‌ شهري‌ ) ۱۵ درصد در حق‌بيمه‌ سالانه‌ تخفيف‌ داده‌ خواهد شد
تعرفه‌ شماره‌(۴) انواع‌ وسايل‌ نقليه‌ بارکش‌ سه‌ يا ۴چرخ‌ و يا بيشتر
حق‌ بيمه‌ سالانه‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ که‌ براي‌ حمل‌ بار بکار مي‌ رود برحسب‌ ظرفيت‌ بارگيري‌ مجاز به‌شرح‌زير است :
ظرفيت‌ بارگيري‌ حق‌ بيمه‌ سالانه‌
تا يک‌ تن‌ ۱۰۰ر۱۴۱ ريال‌
از يک‌ تن‌ تا سه‌ تن‌ ۲۰۰ر۲۰۰ ريال‌
از ۵ تن‌ تا ۱۰ تن‌ ۹۰۰ر۳۱۷ ريال‌
از ۱۰ تن‌ تا ۲۰ تن‌ ۷۰۰ر۳۹۰ ريال‌
از ۲۰ تن‌ به‌ بالا ۰۰۰ر۴۴۲ ريال‌
در صورتيکه‌ وسايل‌ نقليه‌ باربري‌ براي‌ حمل‌ مواد سريع‌ الاشتعال‌ و منفجره‌ و آتش‌ زا بکار رود ۵۰ درصداضافه‌ نرخ‌ و چنانچه‌ براي‌ حمل‌ مواد سوختني‌ مايع‌ و گازي‌ شکل‌ استعمال‌ گردد ۲۵ درصد اضافه‌ نرخ‌دريافت مي شو
تعرفه‌ شماره‌ (۵) انواع‌ موتور سيکلت‌ و دوچرخه‌ و سه‌ چرخه‌ موتوري‌
حق‌ بيمه‌ سالانه‌ انواع‌ موتورسيکلت‌ و دوچرخه‌ موتوري‌ به‌ شرح‌ زير است :
مشخصات‌ خودرو حق‌ بيمه‌ سالانه‌
موتورگازي‌ ۵۰۰ر۱۹ ريال‌
موتور دنده‌ اي‌ حداکثر ۲ سيلندر ۳۰۰ر۲۷ ريال‌
موتور دنده‌ اي‌ ۳ سيلندر به‌ بالا ۵۰۰ر۳۲ ريال‌
موتور دنده‌ اي‌ داراي‌ ۳ چرخ‌ يا سايدکار ۷۰۰ر۳۷ ريال‌
تعرفه‌ شماره‌ (۶) آمبولانس‌ ، اتومبيلهاي‌ مخصوص‌ حمل‌ خون‌ وسايل‌ راديولوژي‌ و اتومبيلهاي‌ آتش‌ نشاني‌ واتومبيلهاي‌ ويژه‌ حمل‌ زباله‌ و خيابان‌ پاک‌ کنها
حق‌ بيمه‌ اين‌ قبيل‌ وسايل‌ باتوجه‌ به‌ نوع‌ و ظرفيت‌ آنها به‌ ميزان‌ ۵۰ درصد حق‌ بيمه‌ اتومبيلهاي‌ مشابه‌ درتعرفه‌ مربوط مي‌ باشد
تعرفه‌ شماره‌ (۷) انواع‌ وسايل‌ نقليه‌ کشاورزي‌ و راهسازي‌ و ساختماني‌
تعرفه‌ حق‌ بيمه‌ اين‌ قبيل‌ وسايل‌ باتوجه‌ به‌ قدرت‌ و ظرفيت‌ آنها معادل‌ ۵۰درصد حق‌ بيمه‌ اتومبيل‌ هاي‌مشابه‌ در تعرفه‌ مربوط مي‌ باشد
تبصره‌ ۱ـ درصورت‌ اتصال‌ يدک‌ به‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ ۱۵ درصد اضافه‌ نرخ‌ بابت‌ اتصال‌هريدک‌ دريافتمي شود
تبصره‌ ۲ـ در صورتي‌ که‌ وسايل‌ نقليه‌ مشمول‌ بيمه‌ براي‌ تعليمات‌ رانندگي‌ بکار رود ۱۵ درصد اضافه‌ نرخ‌منظور خواهد شد
تبصره‌ ۳ـ در مورد اتومبيلهايي‌ که‌ براي‌ مسابقات‌ رانندگي‌ و تندروي‌ و شرطبندي‌ بکار رود ۵۰درصداضافه‌ نرخ‌ و در مورد موتورب‌ سيکلت‌ و دوچرخه‌ هاي‌ موتوري‌ که‌ در مسابقات‌ بکار رود ۳۰ درصد اضافه‌نرخ‌ مطالبه‌خواهد شد
تبصره‌ ۴ـ کليه‌ نرخهاي‌ اين‌ ماده‌ براي‌ مدت‌ يکسال‌ حساب‌ شده‌ است‌ و جنبه‌ آزمايشي‌ خواهد داشت‌ پس‌ ازخاتمه‌ يکسال‌ از اجراي‌ قانون‌ در نرخها به‌ ترتيب‌ مذکور در ماده‌ (۶) قانون‌ بيمه‌ اجباري‌ مسئوليت‌ مدني‌دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ در مقابل‌ اشخاص‌ ثالث‌ تجديد نظر به‌ عمل‌ خواهد آمد
ماده‌ ۱۲ـ در صورتي‌ که‌ در بمدت‌ اعتبار بيمه‌ نامه‌ خسارتي‌ اعلام‌ نشود و موجب‌ پرداخت‌ خسارتي‌ از طرف‌بيمه‌ گر نگردد هنگام‌ تجديد بيمه‌ نامه‌ به‌ بيمه‌ گذاران‌ به‌ شرح‌ زير تخفيف‌ داده ميشود :
براي‌ يک‌ سال‌ ۵% حق‌ بيمه‌ سالانه‌
براي‌ دو سال‌ ۱۰% حق‌ بيمه‌ سالانه‌
براي‌ سه‌ سال‌ ۱۵% حق‌ بيمه‌ سالانه‌
ماده‌ ۱۳ـ حق‌ بيمه‌ آن‌ دسته‌ از بيمه‌ گذاران‌ شخص‌ ثالث‌ که‌ در مدت‌ اعتبار بيمه‌نامه‌ يک‌ ساله‌ بيش‌ از يک‌ بارموجب‌ خسارت‌ شوند، هنگام‌ تجديد بيمه‌ نامه‌ باتوجه‌ به‌ تعرفه‌ مورد عمل‌ به‌ شرح‌ زير افزايش‌ مي‌ يابد.(۷)
تعداد خسارت‌ افزايش‌ حق‌ بيمه‌ سالانه‌
دوبار خسارت‌ ۲۰ %
سه‌ بار خسارت‌ ۴۰ %
چهار بار خسارت‌ ۶۰ %
بيش‌ از چهار بار خسارت‌ ۱۰۰ %
ماده‌ ۱۴ـ درصورتي‌ که‌ قراردادهاي‌ بيمه‌ مربوط به‌ قانون‌ بيمه‌ اجباري‌ براي‌ مدتهاي‌ کمتر از يک‌ سال‌منعقد شود (بيمه‌ کوتاه‌ مدت‌) نرخ‌ حق‌ بيمه‌ به‌ شرح‌ زير خواهد بود :
تا پنج‌ روز ۵% حق‌ بيمه‌ سالانه‌
از شش‌ روز تا ۱۵ روز ۱۰% حق‌ بيمه‌ سالانه‌
از ۱۶ روز تا ۳۰ روز ۲۰% حق‌ بيمه‌ سالانه‌
از يکماه‌ تا دوماه‌ ۳۰% حق‌ بيمه‌ سالانه‌
از دوماه‌ تا سه‌ ماه‌ ۴۰% حق‌ بيمه‌ سالانه‌
از سه‌ ماه‌ تا چهارماه‌۵۰% حق‌ بيمه‌ سالانه‌
از چهارماه‌ تا پنج‌ ماه‌۶۰% حق‌ بيمه‌ سالانه‌
از پنج‌ ماه‌ تا ششماه‌ ۷۰% حق‌ بيمه‌ سالانه‌
از ششماه‌ تا نه‌ ماه‌ ۸۵% حق‌ بيمه‌ سالانه‌
از نه‌ ماه‌ به‌ بالا ۱۰۰% حق‌ بيمه‌ سالانه‌
ماده‌ ۱۵ـ کساني‌ که‌ در اثر حوادث‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ به‌ ديگران‌ زيان‌ بدني‌ وارد آورند موظفند کمک‌ هاي‌اوليه‌ لازم‌ را براي‌ نجات‌ مصدومين‌ به‌ عمل‌ آورند و هزينه‌ هايي‌ که‌ از اين‌ بابت‌ متحمل‌ مي‌ شوند تا ميزان‌۲۰ درصد کل‌ خسارت‌ از طرف‌ بيمه‌ گران‌ جبران‌ خواهد شد
ماده‌ ۱۶ـ سند حاکي‌ از انعقاد قرارداد بيمه‌ هنگام‌ رانندگي‌ بايد همراه‌ راننده‌ باشد و در صورت‌ تقاضاي‌مامورين‌ راهنمايي‌ و رانندگي‌ و پليس‌ راه‌ ارائه‌ گردد در غير اينصورت‌ ازحرکت‌ وسيله‌ نقليه‌ جلوگيريخواهد شد
ماده‌ ۱۷ـ مامورين‌ و کارشناسان‌ فني‌ ادارات‌ راهنمايي‌ و رانندگي‌ و همچنين‌ پليس‌ راه‌ موظف‌ به‌ تهيه‌صورت‌ مجلس‌ و گزارش‌ فني‌ در مورد حوادث‌ نقليه‌ مي‌ باشند و مکلفند که‌ گزارش‌ هاي‌ خود را درنسخه‌ هاي‌ کافي‌ تنظيم‌ و يک‌ نسخه‌ از آن‌ را به‌ تقاضاي‌ ذينفع‌ يا بيمه‌ گر يا به‌ متقاضي‌ تسليم‌ نمايند
ماده‌ ۱۸ـ شرکت‌ سهامي‌ بيمه‌ ايران‌ موظف‌ است‌ از طريق‌ الحاق‌ به‌ قراردادهاي‌ بين‌ المللي‌ يا از طريق‌ انعقادقراردادهاي‌ لازم‌ با شرکت‌ هاي‌ بيمه‌ خارجي‌ و اعطاء نمايندگي‌ ترتيب‌ لازم‌ براي‌ بيمه‌ اتومبيل‌ هايي‌ که‌ ازخارج‌ وارد ايران‌ مي‌ شوند بدهد. شرکت‌ سهامي‌ بيمه‌ ايران‌ اسامي‌ شرکت‌ ها و موسسات‌ بيمه‌ مورد قبول‌خود را در هرکشور تهيه‌ و اعلام‌ خواهد داشت
ماده‌ ۱۹ـ بيمه‌ نامه‌ مربوط به‌ بيمه‌ اجباري‌ شخص‌ ثالث‌ براساس‌ قانون‌ بيمه‌ اجباري‌ مسئوليت‌ مدني‌دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ در مقابل‌ شخص‌ ثالث‌ مصوب‌ ۲۹ دي‌ بماه‌ ۱۳۴۷ و قانون‌ بيمه‌مصوب‌ ارديبهشت‌ ۱۳۱۶ و مقررات‌ اين‌ آيين‌ نامه‌ از طرف‌ شرکت‌ سهامي‌ بيمه‌ ايران‌ (۸) تنظيم‌ ميشود وکليه‌ شرکتهاي‌ بيمه‌ مکلفند منحصرا طبق‌ نمونه‌ تنظيم‌ شده‌ از طرف‌ شرکت‌ سهامي‌ بيمه‌ ايران‌ قراردادهاي‌بيمه‌ شخص‌ ثالثرا صادر نمايندارسال آگهي : 1388/05/27

   مشخصات آگهي   

نام:   عليرضا بيگلري
ايميل :  
تلفن :   3336842 - 0281
موبايل :   09125810997
تاريخ انقضا :   چهارشنبه ۰۸ شهریور ۹۶ ‬
شهر :   قزوين
استان :   قزوين
آدرس :   ابتداي خيابان فلسطين شرقي جنب نمايشگاه شباهنگ نمايندگي بيمه پاسارگاد1376

بازديد :
 
1000 بار


تماس با آگهي‌دهنده ( عليرضا بيگلري )
درباره : بيمه شخص ثالث بيمه پاسارگاد بيگلري

نام :
ايميل :
پيغام :
توجه : IP نيز جهت مسائل امنيتي ذخيره خواهد شد


جستجوي مرتبط
- بیمه مسئولیت- بیمه اتومبیل- بیمه باربری- بیمه مهندسی- بیمه عمر و پس انداز- بیمه آتش سوزی- بیمه حوادث خانواده- بیمه باربری وارداتی- بیمه اشخاص- بیمه شخص ثالث- بیمه درمان مسافران خارج- بیمه بدنه- بیمه طرح جامع خانوار- بیمه آتش سوزی مسکونی- بیمه آتش سوزی واحد صنعتی- بیمه حوادث سرنشین- بیمه باربری داخلی- بیمه باربری ترانزیت- بیمه حوادث- بیمه نامه هواپیما- بیمه نامه کشتی- بیمه نامه اعتباری- بیمه باربری صادراتی- بیمه پول درگردش- بیمه ایران- بیمه البرز- بیمه پاسارگاد- بیمه سامان- بیمه پارسیان- بیمه ملت

تازه‌هاي بیمه - بیمه پاسارگاد (صفحه 1 از 3)
‪۹۴/۱۲/۱۹ بیمه پاسارگاد(پاسداران)
صدور انواع بیمه نامه ثالث،بدنه،عمروبازنشستگی آتشسوزی،مسیولیت،بیمه تکمیلی و... با تخفیفات ویژه فقط با یک تلفن تلفن: ...
ناهید نصیری ، تلفن : 021-22549527

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه پاسارگاد 1030
بيمه پاسارگاد شرايط زندگي انسان در عصر کنوني به صورتي سامان گرفته است که بهره گيري و بکار گيري فن آوريهاي ...
کامبیز کاکاوند ، تلفن : 0281-2227062

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه عمر و تامين آتيه بيمه پاسارگاد
بيمه عمر وتامين آتيه تعريف بيمه عمر و تامين آتيه : عبارتست از عقد قرارداد بين يک شرکت بيمه و يا ...
کامبیز کاکاوند ، تلفن : 0281-2227062

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه اتومبيل بيمه پاسارگاد
بيمه اموال - اتومبيل : با توجه به نقش بسيار حياتي اتومبيل در زندگي روزمره انسان و ملموس بودن خطر ...
کامبیز کاکاوند ، تلفن : 0281-2227062

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه آتش سوزي بيمه پاسارگاد
بيمه اموال - آتش سوزي به منظور جلوگيري و کاهش آثار زيان بار خسارتهاي ناشي از آتش سوزي و ...
کامبیز کاکاوند ، تلفن : 0281-2227062

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه باربري بيمه پاسارگاد
بيمه اموال- باربري بيمه باربري به عنوان يکي از قديمي ترين رشته هاي بيمه اي شناخته مي شود و ...
کامبیز کاکاوند ، تلفن : 0281-2227062

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه مسئوليت بيمه پاسارگاد
بيمه مسئوليت هر شخصي که در نتيجه فعاليت روزمره خود در زمينه هاي اقتصادي, اجتماعي، توليدي، حرفه‌اي، ورزشي، درماني ...
کامبیز کاکاوند ، تلفن : 0281-2227062

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه مهندسي بيمه پاسارگاد
بيمه هاي مهندسي پروژه هاي عمراني,سازه هاي صنعتي و ساختماني از ابتداي شروع عمليات ساخت و در تمام مدتنصب ...
کامبیز کاکاوند ، تلفن : 0281-2227062

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه اشخاص بيمه پاسارگاد
بيمه اشخاص : وجود يک محيط آرام و بي دغدغه يکي از بديهي ترين تمايلات انسان است و همواره بشر سعي ...
کامبیز کاکاوند ، تلفن : 0281-2227062

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه پول بيمه پاسارگاد
وجوه در صندوق و وجوه در راه : پول در صندوق: در اين نوع بيمه وجوه نقد و اوراق بهادار موجود در ...
کامبیز کاکاوند ، تلفن : 0281-2227062

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه مسئوليت کار فرما در قبال کارکنان
بيمه مسئوليت کار فرما در قبال کارکنان اين بيمه مسئوليت قانوني شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از شغل کارفرما را ...
خانم شکری ، تلفن : 3348543 -0281

‪۹۴/۰۴/۲۱ خدمات بيمه پاسارگاد - شکري
خدمات بيمه پاسارگاد انواع خدمات قابل ارائه در بيمه پاسارگاد در رشته هاي مختلف بيمه که در موضوع فعاليت ذکر شده ...
خانم شکری ، تلفن : 3348543 -0281

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه عمر زماني بيمه پاسارگاد - کد 1454
بيمه عمر زماني( با مدت محدود) با سرمايه ثابت : بيمه عمر با سرمايه ثابت بيمه نامه اي است که در ...
خانم شکری ، تلفن : 3348543 -0281

‪۹۴/۰۴/۲۱ نمايندگي بيمه پاسارگاد کد 1454
شرايط زندگي انسان در عصر کنوني به صورتي سامان گرفته است که بهره گيري و بکارگيري فن آوريهاي نوين به ...
خانم شکری ، تلفن : 0281-3348543

‪۹۴/۰۴/۲۱ فروش بيمه نامه هاي قسطي بيمه پاسارگاد
صدور انواع بيمه نامه هاي : بدنه آتش سوزي و بيمه مسئوليت حرفه اي به صورت قسطي و با شرايط دريافت 30% مبلغ ...
خانم شکری ، تلفن : 3348543 -0281

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه عمر و تامين آتيه بيمه پاسارگاد
تعريف بيمه عمر و تامين آتيه : عبارتست از عقد قرارداد بين يک شرکت بيمه و يا يک شخص حقيقي يا ...
خانم شکری ، تلفن : 3348543 -0281

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه مسئوليت بيمه پاسارگاد - شکري
بيمه مسئوليت : هر شخصي که در نتيجه فعاليت روزمره خود در زمينه هاي اقتصادي, اجتماعي، توليدي، حرفه‌اي، ورزشي، درماني و ...
خانم شکری ، تلفن : 3348543 -0281

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه اتومبيل بيمه پاسارگاد کد 1454
يمه اموال - اتومبيل : با توجه به نقش بسيار حياتي اتومبيل در زندگي روزمره انسان و ملموس بودن خطر هاي ...
خانم شکری ، تلفن : 3348543 -0281

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه مهندسي پاسارگاد- کد1454 شکري
بيمه هاي مهندسي : پروژه هاي عمراني,سازه هاي صنعتي و ساختماني از ابتداي شروع عمليات ساخت و در تمام مدتنصب تجهيزات ...
خانم شکری ، تلفن : 3348543 -0281

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه باربري - بيمه پاسارگاد کد1454
يمه اموال - باربري : بيمه باربري به عنوان يکي از قديمي ترين رشته هاي بيمه اي شناخته مي شود و ...
خانم شکری ، تلفن : 3348543 -0281

 

1 2 3

آگهي هاي جديد عليرضا بيگلري
بيمه نامه مسئوليت مدني و مزاياي آن
عليرضا بيگلري
تلفن : 3336842 - 0281

بيمه نامه عمر و تامين آتيه پاسارگاد
عليرضا بيگلري
تلفن : 3336842 - 0281

بيمه نامه عمر و تامين آتيه پاسارگاد
عليرضا بيگلري
تلفن : 3336842 - 0281

بيمه نامه شخص ثالث بيمه پاسارگاد1376
عليرضا بيگلري
تلفن : 3336842 - 0281

بيمه بدنه پاسارگاد كد 1376
عليرضا بيگلري
تلفن : 3336842 - 0281

بيمه برترسال 87 بيمه پاسارگاد کد 1376
عليرضا بيگلري
تلفن : 3336842 - 0281

بيمه آتش سوزي بيمه پاسارگاد کد 1376
عليرضا بيگلري
تلفن : 3336842 - 0281

بيمه نامه آتش سوزي پاسارگاد
عليرضا بيگلري
تلفن : 3336842 - 0281

بيمه پاسارگاد نمايندگي کد 1376 بيگلري
عليرضا بيگلري
تلفن : 3336842 - 0281

با توجه به تعداد زياد آگهي در سایت , لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد .
کلیه حقوق این سایت متعلق به تیماپو می باشد و هرگونه سو استفاده از این سایت پیگرد قانونی دارد .

Copyright 2009 hourtashe.com All Right Reserved