تبلیغات اینترنتی رایگان - هورتاش - Hourtashe.com

ورود

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ :نسخه آزمایشی demo : نام کاربری demo : کلمه عبور
عنوان تصویر 1
عنوان تصویر 2
نمایندگی سامانه پیام کوتاهفروشگاه ساز آنلاین کامز
عناوين آخرين اخبار :  

ورود کاربران

شناسه :  

رمز عبور :  

فراموشي رمز؟

عضويت رايگان

ads2

آگهي هاي ويژه

ads2

پر بيينده ترين اخبار

ads2


جراحی زیبایی بینی

بیمه - بیمه پارسیان

بيمه مسئوليت مدني بيمه پارسيان

هرگاه براثر كردار و رفتار فرد يا افرادي به ديگر فرد يا افراد جامعه خسارتي وارد آيد مسئوليت مدني

تحقق مييابد و بعبارت ساده از مسئوليت مدني بعنوان "زيان خصوصي" ميتوان نام برد...

مسئوليت متصدي حمل در مقابل صاحب كالا ناشي از حمل كالا درصورتيكه خسارت عمدي نباشد نمونه اي از مسئوليت از نوع مدني است.

لازم به توضيح است يك عمل زيان آور ميتواند فقط موجب زيان بـه جامعه باشد " مسئوليت كيفري " ويا فقط سبب زيان به افراد جامعه " مسئوليت مدني " ويا هم موجب زيان فرد و هم باعث خسارت جامعه گردد در آن صورت مسئوليت كيفري و مدني توأماً تحقق يافته است.

مثال : پزشكي كه در اثر بي احتياطي و سهل انگاري واضح در امر معالجه موجب صدمه جسماني يا رواني بيمار ميگردد هم مرتكب مسئوليت كيفري گرديده است كه جزاي آن توبيخ و ممنوعيت از كار ميباشد و هم مرتكب مسئوليت مدني گرديده است كه بايستي زيان وارد به بيمار شامل ديه يا ارش را پرداخت نمايد.

مسوليت مدني به انواع زير تقسيم بندي گرديده است :

* مسئوليت عمومي

خسارت جاني و مالي وارد به اشخاص ثالث كه در اثر فعاليت روزمره فرد يا افراد ايجاد ميگردد و بموجب قانون عامل زيان مسئول شناخته ميشوند را مسئوليت عمومي مي نامند.
مثال : مسئوليت پيمانكاران در قبال اشخاص ثالث و مسئوليت شهرداريهاي ، مسئوليت مؤسسات انتقال نيرو و آبرساني .

* مسئوليت حرفه اي

عبارتست از مسئوليتي كه براي صاحبان حرف به موجب قانون در مقابل كسانيكه در رابطه با حرفه آنان دچار خسارت ميگردند بوجود مي آيد.
مثال:مسئوليت حرفه اي پزشكان، مهندسين، نمايندگان بيمه، هتلداران و...

مسئوليت قراردادي

عبارت از آنست كه يكطرف قرارداد به علت تخلف از شرايط مندرج در قرارداد يعني عدم انجام تعهدات خود يا انجام تعهد بطور ناقص باعث زيان طرف ديگر شود در اينصورت مسئوليت قرارداري تحقق مي يابد.
مثال : مسئوليت مستأجر در قبال موجر و بالعكس ، مسئوليت متصديان حمل ونقل اعم از زميني ، دريايي و هوائي ( تعهدات كه متصدي حمل بموجب قرارداد حمل در مقابل صاحب كالا بعهده ميگيرد ) .

همانگونه كه از مباحث فوق استنباط ميگردد براي آنكه مسئوليت مدني تحقق پيدا كند بايد زيان و خسارت فردي و زيانديده اي وجود داشته و همچنين رابطه عليت بين خسارت وارده وفعل عامل زيان وجود داشته باشد. در يك تعريف جامع مسئوليت مدني چنين بيان گرديده است : مسئوليت مدني عبارتست از تعهد و الزامي كه شخص نسبت به جبران زيان وارد به ديگري دارد اعم از آنكه زيان مذكور در اثر عمل شخص مسئول يا اعمال اشخاص وابسته به او ويا ناشي از اشياء و اموال تحت مالكيت يا تصرف وي محقق شده باشد.

بيمه مسئوليت مدني

در جامعه بشري اقتدار و قوت قوانين مسئوليت مدني بيانگر انضباط اجتماعي و تعالي مدنيت و فرهنگ آن جامعه ميباشد. استواري مسئوليت مدني براين اصل كلي ، كه هركس موجب زيان ديگري شود مسئول جبران آنست ريشه در امنيت و عدالت اجتماعي دارد. امروزه تحقق امنيت و عدالت اجتماعي تنها با وضع يك قانوني مسئوليت مدني در جهت حمايت از حقوق زيانديدگان به تنهائي كفايت نمي كند. بلكه بايستي سيستمي انديشيده و استوار شود كه اجراي قانوني مسئوليت مدني و تأمين عدالت اجتماعي را تسهيل كند. سيستم مؤثري كه قادر است جبران خسارتها مورد بحث را سروسامان دهد تكنيك بيمه است و بنابراين يكي از شاخص هاي سنجش رشد و ارتقاء مدنيت در هر جامعه رشد بيمه هاي مسئوليت در آن جامعه ميباشد.در بيمه مسئوليت مدني موضوع بيمه تأمين و جبران خسارتهايي است كه در اثر حوادث ناشي از فعل افراد و بنگاهها و سازمانها متوجـه ديگران ميشود. اين خصلت تعهـد بـه نفع ديگران ( اشخاص ثالث ) ويژگي بارز بيمه مسئوليت مدني است.

لذا وجه تمايز بيمه مسئوليت مدني با ساير رشته هاي بيمه درماهيت حقوقي آنست و وجه اشتراك آن با ساير بيمه هها را نيز اينگونه ميتوان بيان كرد كه وقتي خسارات مالي ناشي از مسئوليت مطرح است به قواعد بيمه اموال نزديك ميگردد و وقتي كه خسارات جاني ناشي از مسئوليت مطرح ميباشد قواعد بيمه اشخاص جاري است. بنابراين در تطبيق با قانون بيمه ، بيمه مسئوليت مدني چنين تعريف ميگردد :

“ مسئوليت مدني عقدي است كه بموجب آن بيمه گر به ازاي دريافت حق بيمه مقرر از بيمه گذار متعهـد است در صورت تحقق خطر موضوع بيمه ، خسارات وارد بـه اشخاص ثالث را جبـران كنـد ” .

انواع بيمه مسئوليت مدني

1- بيمه مسئوليت حرفه اي :
عبارت است از مسئوليتي كه براي صاحبان حرفه ، به موجب قانون در مقابل كسانيكه در رابطه با حرفه آنان دچار خسارت مالي يا جاني ميگردند بوجود مي آيد .

* بيمه مسئوليت مدني مديران واحد هاي اقامتي ( هتل و مهمانسرا ها )
* بيمه مسئوليت مدني مديران شركتهاي نصاب و نگهداري آسانسور و پله برقي
* بيمه مسئوليت مدني مديران و مسئولين فني بيمارستانها ، كلينيك ها و درمانگا هها
* بيمه مسئوليت مدني مديران استخر در قبال شناگران و ناجيان غريق
* بيمه مسئوليت حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان
* بيمه مسئوليت حرفه اي مهندسين طراح ، محاسب و ناظر ساختماني

2- بيمه مسئوليت عمومي :
در اين بيمه نامه مسئوليت بيمه گذار در مقابل اشخاص ثالث ( غير مرتبط با فعاليت بيمه گذار ) طبق قوانين جاري كشور تحت پوشش است و خسارتهاي جاني و مالي وارد به زيانديدگان جبران ميگردد . از انواع بيمه هايي كه تحت اين نوع بيمه صادر ميگردد عبارتند از :

* بيمه مسئوليت در قبال همسايگان ( آتش سوزي ، انفجار و تركيدگي لوله آب )
* بيمه مسئوليت موسسات انتقال نيرو و آبرساني
* بيمه مسئوليت مدني تعمير گاهها در قبال مالكين اتومبيل

3- بيمه مسئوليت توليد كنندگان كالا :
موضوع اين بيمه نامه جبران خسارات جاني و مالي وارد به مصرف كنندگان كالا و اشخاص ثالث از خطرات ناشي از استفاده از كالا ميباشد كه در نتيجه عدم ايمني و عيب نقص كالاي توليد و عرضه شده بوقوع پيوسته باشد از جمله بيمه نامه هاي صادره در اين زمينه عبارتند از :

* بيمه مسئوليت توليد كنندگان قطعات خودرو مانند سيلندر و صفحه كلاچ و ........
* بيمه مسئوليت توليد كنندگان دستكا ههاي فيزيوتراپي
* بيمه مسئوليت توليد كنندگان و نصب كنندگان سيستمهاي گاز سوز خودرو ها
* بيمه مسئوليت توليد كنندگان لوازم خانگي در قبال استفاده كنندگان

4- بيمه مسئوليت قرار دادي :
عبارت از آن است كه يكطرف به علت تخلف از شرايط مندرج در قرار داد يعني عدم انجام تعهدات خود يا انجام تعهد بطور ناقص باعث زيان طرف ديگر مي شود در اينصورت مسئوليت قرار دادي تحقق مي يابد .
مثال: مسئوليت مستاجر در قبال موجر و بالعكس

5- بيمه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان :
طبق قانون ، كارفرما در مقابل خسارت بدني كاركنان و اشخاص ثالث كه ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و همچنين خدمات بهداشت كار ميباشد مسئول شناخته شده و وي را ملزم به جبران خسارت جاني و مالي حاصله مي داند :

* بيمه مسئوليت مدني سازندگان ابنيه در قبال كاركنان و اشخاص ثالث
* بيمه مسئوليت مدني كارفرما يان واحد هاي خدماتي ، توليدي و صنعتي در قبال كاركنان و اشخاص ثالث

اسناد و مدارك لازم جهت بررسي و پرداخت خسارت :

* اعلام خسارت در مدت مقرر در بيمه نامه
* هماهنگي جهت بازديد كارشناس
* تنظيم صورتجلسه در محل و تعيين ميزان خسارت
* ارائه مدارك قانوني از جمله مدارك مربوط به هزينه هاي پزشكي و اصل راي داد گاه و گزارش كارشناس خسارت جهت خسارت هاي جاني و مالي
* ساير مدارك مرتبط با انواع بيمه نامه مسئوليت مدني


ارسال آگهي : 1387/12/16

   مشخصات آگهي   

به علت منقضي شدن آگهي , اطلاعات تماس نمايش داده نمي شود


جستجوي مرتبط
- بیمه مسئولیت- بیمه اتومبیل- بیمه باربری- بیمه مهندسی- بیمه عمر و پس انداز- بیمه آتش سوزی- بیمه حوادث خانواده- بیمه باربری وارداتی- بیمه اشخاص- بیمه شخص ثالث- بیمه درمان مسافران خارج- بیمه بدنه- بیمه طرح جامع خانوار- بیمه آتش سوزی مسکونی- بیمه آتش سوزی واحد صنعتی- بیمه حوادث سرنشین- بیمه باربری داخلی- بیمه باربری ترانزیت- بیمه حوادث- بیمه نامه هواپیما- بیمه نامه کشتی- بیمه نامه اعتباری- بیمه باربری صادراتی- بیمه پول درگردش- بیمه ایران- بیمه البرز- بیمه پاسارگاد- بیمه سامان- بیمه پارسیان- بیمه ملت

تازه‌هاي بیمه - بیمه پارسیان (صفحه 1 از 2)
‪۹۴/۰۴/۲۱ نمايندگي بيمه پارسيان
شرکت بيمه پارسيان(سهامي عام) براساس قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي و طي مجوز شماره 5200 بيمه مرکزي ايران در عرصه ...
بابک یزدی ، تلفن : 0281-3360338

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه حوادث بيمه پارسيان
حادثه عبارت از واقعه ناگهاني شديد است که مستقيما بر اثر يک نيروي خارجي و بدون اراده بيمه شده سبب جراحت ...
بابک یزدی ، تلفن : 0281-3360338

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه درمان بيمه پارسيان
تامين و حفظ سلامت آحاد جامعه همواره يکي از هدف هاي مهم دولت جمهوري اسلامي ايران و مورد توجه مقامات ...
بابک یزدی ، تلفن : 0281-3360338

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه هواپيما بيمه پارسيان
بيمه هواپيما ويژگي هاي خاص خود را دارد و در واقع اصول فني حاکم بر ساير رشته هاي بيمه بر اين ...
بابک یزدی ، تلفن : 0281-3360338

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه کشتي بيمه پارسيان
در اين نوع بيمه ممکن است فقط بدنه کشتي و يا بدنه به همراه تجهيزات و ماشين آلات آن بيمه ...
بابک یزدی ، تلفن : 0281-3360338

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه شکست ماشين آلات بيمه پارسيان
براي هر مقاطعه کار ساختماني،زمان و هزينه هاي مربوط از عوامل تعيين کننده و سرنوشت ساز در موفقيت يا شکست پروژه ...
بابک یزدی ، تلفن : 0281-3360338

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه حوادث سرنشين بيمه پارسيان
بيمه حوادث سرنشين همانند بيمه بدنه،جزء بيمه هاي اختياري است.مزيت عمده بيمه حوادث سرنشين درموردراننده يا افرادي است که شخص ثالث ...
بابک یزدی ، تلفن : 0281-3360338

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه شخص ثالث بيمه پارسيان
به موجب ماده يک قانون شخص ثالث ، کليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و انواع يدک و تيلر متصل ...
بابک یزدی ، تلفن : 0281-3360338

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه بدنه بيمه پارسيان
ر بيمه بدنه اتومبيل ، خسارتهاي وارده به اتومبيل بيمه شده ( اعم از خسارتهاي کلي و جزئي) و همچنين سرقت ...
بابک یزدی ، تلفن : 0281-3360338

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه آتش سوزي بيمه پارسيان
آتش سوزي عبارت است از احتراق شديد مواد سوختني با آتشي ناخواسته و از کنترل خارج شده است که معمولا ...
بابک یزدی ، تلفن : 0281-3360338

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه باربري بيمه پارسيان
قديمي ترين نوع بيمه، بيمه باربري است.دراين نوع بيمه، بيمه گر متعهد به جبران خسارت به ميزان و ترتيب توافق شده ...
بابک یزدی ، تلفن : 0281-3360338

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه عمر ساده بيمه پارسيان
با بيمه‌نامه عمر ساده زماني پارسيان، و پرداخت حق بيمه‌اي ناچيز، تامين و آسايش خيال را براي خود و اعضاي خانواده‌مان ...
بابک یزدی ، تلفن : 0281-3360338

‪۹۴/۰۴/۲۱ يمه عمر و پس انداز بيمه پارسيان
بيمه عمر و پس انداز اين نياز شما را مرتفع مي سازد.ما در شرکت بيمه پارسيان به بيمه عمر از ...
بابک یزدی ، تلفن : 0281-3360338

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه پول بيمه پارسيان
عنوان پول در قرار داد بيمه ، حفظ و نگهداري پول تحويلي به كاركنان براي نگهداري و حمل پول ...
بابک یزدی ، تلفن : 0281-3360338

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه مسئول فني بيمارستان بيمه پارسيان
مسئوليت بيمارستان شامل دو نوع مسئوليت يكي مسئوليت كالا و ديگري مسئوليت حرفه اي مي باشد... اين بيمه نامه براي ...
بابک یزدی ، تلفن : 0281-3360338

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه مديران مجموعه ورزشي بيمه پارسيان
بيمه مديران مجموعه ورزشي بعد ازمعرفي بيمه نامه جامع مسئوليت انفرادي به بازارهاي بيمه اي، به ندرت بيمه نامه مسئوليت انفرادي ...
بابک یزدی ، تلفن : 0281-3360338

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه مسئوليت مدني بيمه پارسيان
هرگاه براثر كردار و رفتار فرد يا افرادي به ديگر فرد يا افراد جامعه خسارتي وارد آيد مسئوليت مدني تحقق مييابد ...
بابک یزدی ، تلفن : 0281-3360338

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه انرژي بيمه پارسيان
پروژه هاي عمراني و زير بنائي دردست احداث جهت استخراج نفت،گاز و پالايش و پخش آنها و نيز پتروشيمي وساير ...
بابک یزدی ، تلفن : 0281-3360338

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه تمام خطر پيمانكاران بيمه پارسيان
همان گونه كه از نام آن مشخص مي شود پوشش تمام خطر و جامع است و فقط موارد استثنا شده ...
بابک یزدی ، تلفن : 0281-3360338

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه تمام خطر پيمانكاران بيمه پارسيان
بيمه تمام خطر نصب بيمه به عنوان مكانيزم انتقال ريسك با ايجاد امنيت خاطر و آرامش روحي در اجراي پروژه هاي ...
بابک یزدی ، تلفن : 0281-3360338

 

1 2

آگهي هاي جديد بابک یزدی
ارائه انواع بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري
بابک یزدی
تلفن : 0281-3360338

بيمه نامه حوادث،آتش سوزي،بيمه مسئوليت
بابک یزدی
تلفن : 0281-3360338

نمايندگي بيمه پارسيان
بابک یزدی
تلفن : 0281-3360338

بيمه حوادث بيمه پارسيان
بابک یزدی
تلفن : 0281-3360338

بيمه درمان بيمه پارسيان
بابک یزدی
تلفن : 0281-3360338

بيمه هواپيما بيمه پارسيان
بابک یزدی
تلفن : 0281-3360338

بيمه کشتي بيمه پارسيان
بابک یزدی
تلفن : 0281-3360338

بيمه شکست ماشين آلات بيمه پارسيان
بابک یزدی
تلفن : 0281-3360338

بيمه حوادث سرنشين بيمه پارسيان
بابک یزدی
تلفن : 0281-3360338

بيمه شخص ثالث بيمه پارسيان
بابک یزدی
تلفن : 0281-3360338

با توجه به تعداد زياد آگهي در سایت , لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد .
کلیه حقوق این سایت متعلق به تیماپو می باشد و هرگونه سو استفاده از این سایت پیگرد قانونی دارد .

Copyright 2009 hourtashe.com All Right Reserved