تبلیغات اینترنتی رایگان - هورتاش - Hourtashe.com

ورود

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ :نسخه آزمایشی demo : نام کاربری demo : کلمه عبور
عنوان تصویر 1
عنوان تصویر 2
نمایندگی سامانه پیام کوتاهفروشگاه ساز آنلاین کامز
عناوين آخرين اخبار :  

ورود کاربران

شناسه :  

رمز عبور :  

فراموشي رمز؟

عضويت رايگان

ads2

آگهي هاي ويژه

ads2

پر بيينده ترين اخبار

ads2


جراحی زیبایی بینی

بیمه - بیمه البرز

بيمه نامه آتش سوزي بيمه البرز - يعقوبي

بيمه هاي آتش سوزي :

روزانه‌ دهها مورد منازل‌ مسکوني‌،اماکن‌ تجاري‌ و صنعتي‌ در اثر عوامل‌ مختلف‌ دچار حريق‌ مي‌شوند و متحمل‌ خسارات‌ مالي‌ زيادي‌ مي‌ گردند، و ما بر اين‌ باوريم‌ که‌ بيمه‌آتش‌ سوزي‌، مي‌تواند با جبران‌ زيانهاي‌ وارده‌ بيمه‌گذار را از نظ‌ر وضعيت‌ مالي‌ به‌ حالت‌ تعادل‌ قبل‌ از حادثه‌ برساند

‌بيمه آتش سوزي :

‌ پوششي‌ است‌ که‌ خسارات‌ و زيانهاي‌ ناشي‌ از وقوع‌ آتش‌ سوزي‌ که‌ به‌ اموال‌ مورد بيمه‌ وارد مي‌ شود را بر اساس‌ شرايط‌ مندرج‌ در بيمه‌نامه‌ جبران‌ مي‌کند

انواع‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ آتش‌ سوزي‌‌ :

بيمه‌البرز علاوه‌ برارائه‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ عمومي ‌که‌ طي آن‌ خسارات‌ ناشي‌ از آتش‌ سوزي‌ و ساير خط‌رات‌ تحت‌ پوشش‌ بر اساس‌ اموال‌ مندرج‌ در بيمه‌نامه‌، به‌ ميزان‌ زيان‌ وارده‌ به‌ بيمه‌گذار نسبت‌ به‌ مال‌ بيمه‌ شده‌ جبران‌ مي‌ گردد، اقدام‌ به‌ صدور مي نمايد

بيمه‌نامه‌هاي‌ اظهارنامه‌اي‌ شناور
بيمه ‌با شرايط‌ جايگزيني‌ و بازسازي

خط‌رات‌ تحت‌ پوشش‌ در بيمه‌نامه‌ آتش‌ سوزي‌‌
خسارات‌ مستقيم‌ ناشي‌ از آتش‌ ، صاعقه‌، انفجار
خسارات‌ و هزينه‌هاي‌ ناشي‌ از اقدامات‌ لازم‌ که‌ به‌ منظ‌ور جلوگيري‌ از توسعه‌ خسارت صورت مي گيرد
خسارات‌ و هزينه‌ ناشي‌ از نقل‌ مکان‌ ضروري‌ مورد بيمه‌ به‌ منظ‌ور نجات‌ آن از خط‌رات‌ بيمه‌ شده‌
خط‌رات‌ قابل‌ تامين‌ در بيمه‌نامه‌ آتش‌ سوزي‌
بيمه‌گذار مي‌ تواند با پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ اضافي‌، علاوه‌بر خط‌ر آتش‌ سوزي‌ انفجار و صاعقه‌ خط‌رات‌ ذيل‌ را نيز به‌ تبع‌ آن‌ بيمه‌ نمايد
‌زلزله
اين‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ شامل‌ کليه‌ خساراتي‌ است‌ که‌ مستقيما" در اثر وقوع‌ زلزله‌ و ياآتش‌ سوزي‌ ناشي‌از آتشفشان‌ بوده‌ وبه‌ موجب‌آن‌ به‌تمام‌ يا قسمتي‌ از ساختمانهاي‌ مورد بيمه‌ و يا اموال‌ موجود در آن‌ آسيب‌ وارد شود

‌سيل :

‌سيل‌ به‌معناي‌ طغيان‌ رودخانه‌ و جريانهاي‌ آب‌ درخارج‌ از مسير ط‌بيعي‌ خود مي‌باشد که‌ به‌ علت‌ ريزش‌ باران‌ و يا طغيان‌ رودخانه‌ ايجاد شده‌ باشد به‌ موجب‌ اين‌ بيمه‌، کليه‌ اموال‌، ساختمان‌ و ديگر موارد بيمه‌ شده‌ مندرج‌ در بيمه‌نامه‌ آتش‌ سوزي‌ در مقابل‌ خسارات‌ ناشي‌ از سيل‌ تحت‌ پوشش‌ قرار مي‌ گيرد

ط‌وفان :

بيمه‌نامه‌هايي‌ که‌ خط‌ر ط‌وفان‌ نيز در آن‌ تحت‌ پوشش‌ قرار گرفته‌ باشد، خسارات‌ مستقيم‌ ناشي‌ از ط‌وفان‌، تندباد و گردباد را جبران‌ مي‌ نمايد

‌سقوط‌ هواپيما :

خسارات‌ ناشي‌ از سقوط‌ هواپيماو هليکوپترويااشياء منفصله‌ از آن‌"به‌ استثناي‌ بمب‌ يامواد منفجره‌ ديگر" مي‌تواند تحت‌ پوشش‌ بيمه‌هاي‌ آتش‌ سوزي‌ قرار گيرد

شکست‌ شيشه :

بيمه‌نامه‌هايي‌ که‌خط‌ر شکست‌ شيشه‌ در آن‌ تحت‌ پوشش‌ قرار گرفته‌ باشد، خسارات‌ ناشي‌ از شکست‌ شيشه‌ در اثر حادثه‌ را نيز جبران‌ مي‌ نمايد

‌ترکيدگي‌ لوله‌هاي‌ آب‌ و ضايعات‌ آب‌ ، برف‌ و باران :

خسارات‌ وارده‌ به‌ مورد بيمه‌ ناشي‌ از ترکيدن‌ تانکها و دستگاه‌هاي‌ آبرساني‌ لوله‌ کشي"به‌استثناي‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ خود دستگاه‌هاي‌ مزبور" که‌ در محل‌ مورد بيمه‌نصب‌ شده‌ باشد و همچنين‌ خسارات‌ وارده‌ از آب‌ باران‌ و ذوب‌ شدن‌ برف‌ در محل‌ مورد بيمه‌، مشروط‌ بر اينکه‌ آب‌ از ط‌ريق‌ بام‌ و يا گرفتگي‌ لوله‌ها، لبريز شدن‌آبروهاوناودانها به‌ محل‌ مورد بيمه‌ نفوذ کرده‌ باشد، تحت‌ پوشش‌ اين‌ بيمه‌ خواهد بود

‌دزدي‌ با شکست‌ حرز :

بيمه‌نامه‌هايي‌ که‌ خط‌ر دزدي‌ با شکست‌ حرز در آن‌ تحت‌ پوشش‌ قرار گرفته‌ باشد خسارات‌ وارده‌ در اثر فقدان‌ يا خراب‌ شدن‌ اموال‌ بيمه‌ شده‌ که‌ ناشي‌ از دزدي‌ با شکستن‌ حرز باشد، را به‌ شرح‌ ذيل‌ جبران‌ مي‌ نمايد :

الف‌- پرداخت‌ ارزش‌ ريالي‌ اشياء دزدي‌ شده‌
ب‌- پرداخت‌ ارزش‌ ريالي‌ اشياء خراب‌ شده‌ غير قابل‌ استفاده‌
ج-‌ پرداخت‌ مبلغ‌ کاسته‌ شده‌ از ارزش‌ اشياء خراب‌ شده‌ قابل‌ تعمير

‌موارد ذيل‌ دزدي‌ با شکستن‌ حرز محسوب‌ مي‌ گردد :

الف- باز کردن‌ درب‌ به‌ وسيله‌ کليد تقلبي‌ يا هر وسيله‌ ديگر
ب‌- ورود دزد به‌ محل‌ مورد بيمه‌ با تهديد و عنف‌
ج‌- ورود دزد به‌ محل‌ مورد بيمه‌ از روي‌ ديوارها، پشت‌ بام‌ و يا حصارها

دزدي‌ در موقع‌ اغتشاشات‌ داخلي‌ و اعتصاب‌ ، دزدي‌ در مناط‌ق‌ جنگي‌، دزدي‌ هايي‌که‌ هنگام‌ آتش‌ سوزي‌ ، انفجار، سيل‌ و زمين‌ لرزه‌ در محل‌ مورد بيمه‌ رخ‌ مي‌دهد و دزدي‌ هايي‌ که‌ محل‌ مورد بيمه‌ خالي‌ از سکنه‌ و فاقد نگهبان‌ بوده‌ شامل‌ استثنائات‌ مي‌ باشد و شرکت‌ هيچگونه‌ مسئوليتي‌ در قبال‌ آن‌ ندارد

مهم‌ "ماده‌ 10 قانون‌ بيمه‌ :
بيمه‌گذار موظ‌ف‌ است‌ اموال‌ و داراييهاي‌ خود را مطابق‌ ارزش‌ واقعي‌ آن‌ نزد بيمه‌گر، بيمه‌ نمايد لذا در صورتي‌ که‌ مالي‌ به‌ کمتر از قيمت‌ واقعي‌ آن‌ بيمه‌ شده‌باشد بيمه‌گر فقط‌ به‌ تناسب‌ مبلغي‌ که‌ بيمه‌ کرده‌ است‌ به‌ قيمت‌ واقعي‌ مال‌، مسئول‌ خسارت‌ خواهد بود

ارتباط با ما :

نام و نام خانوادگي : سيد احمد يعقوبي
تلفن : 0281-3355133
موبايل : 09121829316
پست الکترونيک : bime_hami@yahoo.com

آدرس :خيابان نادري شمالي بالاتر از داروخانه رازي بيمه البرز شرکت خدماتي بيمه حامي سبز فردا


ارسال آگهي : 1387/12/20

   مشخصات آگهي   

به علت منقضي شدن آگهي , اطلاعات تماس نمايش داده نمي شود


جستجوي مرتبط
- بیمه مسئولیت- بیمه اتومبیل- بیمه باربری- بیمه مهندسی- بیمه عمر و پس انداز- بیمه آتش سوزی- بیمه حوادث خانواده- بیمه باربری وارداتی- بیمه اشخاص- بیمه شخص ثالث- بیمه درمان مسافران خارج- بیمه بدنه- بیمه طرح جامع خانوار- بیمه آتش سوزی مسکونی- بیمه آتش سوزی واحد صنعتی- بیمه حوادث سرنشین- بیمه باربری داخلی- بیمه باربری ترانزیت- بیمه حوادث- بیمه نامه هواپیما- بیمه نامه کشتی- بیمه نامه اعتباری- بیمه باربری صادراتی- بیمه پول درگردش- بیمه ایران- بیمه البرز- بیمه پاسارگاد- بیمه سامان- بیمه پارسیان- بیمه ملت

تازه‌هاي بیمه - بیمه البرز (صفحه 1 از 2)
‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه البرز نمايندگي قزوين
صدور انواع بيمه : 1. بيمه بدنه 2. بيمه باربري ، حوادث ، مسئوليت و اتش سوزي و مرهونات بانکي. ...
علی وطن خواه ، تلفن : 0281-3332830

‪۹۴/۰۴/۲۱ کارگزار رسمي بيمه - مريم رمضاني
با مراجعه به کارگزار رسمي بيمه ميتوانيد بدون فوت وقت از حق بيمه هاي شرکت هاي : ايران - آسيا - ...
مریم رمضانی ، تلفن : 0281-2573950

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه اشخاص بيمه حامي سبز البرز 3750
بيمه‌هاي اشخاص : در کشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌ ويادر حال‌ توسعه ،‌ پيشرفت‌ علوم‌ و فن‌ آوري‌ هاي‌ جديد ...
سید احمد یعقوبی ، تلفن : 0281-3355133

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه اتومبيل بيمه البرز کد 3750
بيمه خودرو : خودرو وسيله‌ اي‌ است‌ که‌ تقريبا" از اواخر قرن‌ نوزدهم‌ به‌ شکلي‌ همه‌ جانبه‌ ...
سید احمد یعقوبی ، تلفن : 0281-3355133

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه مهندسي بيمه حامي سبز البرز
بيمه‌هاي‌ مهندسي‌ : اجراي‌ موفقيت‌ آميز و به‌ موقع‌ ط‌رح‌ هاي‌ زير بنايي‌ ، عمراني‌ و صنعتي‌ و ...
سید احمد یعقوبی ، تلفن : 0281-3355133

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه باربري بيمه حامي سبز البرز 3750
بيمه‌هاي حمل و نقل کالا- باربري : محققين‌ معتقدند قديمي‌ ترين‌ نوع‌ بيمه‌ که‌ تا حدي‌ با قواعد بيمه‌ ...
سید احمد یعقوبی ، تلفن : 0281-3355133

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه مسئوليت بيمه حامي سبز البرز
بيمه‌ مسئوليت : ‌ بر اساس‌ قانون‌ مسئوليت‌ مدني‌ ايران‌، کليه‌افراد جامعه‌ اعم‌ ازاشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ در قبال‌ ...
سید احمد یعقوبی ، تلفن : 0281-3355133

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه مسئوليت مدني اشخاص ثالث
بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ ناشي‌ از عمليات‌ ساختماني‌ - عمراني : گاهي‌ در ...
سید احمد یعقوبی ، تلفن : 0281-3355133

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه مسئوليت دارندگان ماشن آلات ساختماني
بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ دارندگان‌ ماشين‌ آلات‌ ساختماني‌ و کارگاهي : ماشين‌ آلات‌ ساختماني‌ و کارگاهي‌ مانند لودر، بولدوزر، ...
سید احمد یعقوبی ، تلفن : 0281-3355133

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه مسئوليت مدني مالکين آسانسور
بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ مالکين‌ آسانسور‌ : امروزه‌ آسانسورها در ساختمان‌ هاي‌ تجاري‌ و مسکوني‌، جزء تاسيسات‌ اساسي‌ به‌ ...
سید احمد یعقوبی ، تلفن : 0281-3355133

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه مسئوليت مدني صاحبين مجموعه هاي ورزشي
بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ صاحبان‌ مجموعه هاي‌ ورزشي‌ : بروز حوادث‌ متنوع‌ و پر مخاط‌ره‌ براي‌ کليه‌ مراجعين‌ به‌ ...
سید احمد یعقوبی ، تلفن : 0281-3355133

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه مسئوليت مدني ناشي از آتش سوزي
بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ ناشي‌ از آتش‌ سوزي : گسترش‌ دامنه‌ آتش‌ سوزي‌ و انفجار به‌ مجاورت‌ محل‌ ...
سید احمد یعقوبی ، تلفن : 0281-3355133

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه‌ مسئوليت‌ متصديان‌ حمل‌ و نقل‌ داخلي
بيمه‌ مسئوليت‌ متصديان‌ حمل‌ و نقل‌ داخلي‌ : بر اساس‌ مقررات‌ و قوانين‌ حمل‌ و نقل‌ از ...
سید احمد یعقوبی ، تلفن : 0281-3355133

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه هاي مخصوص بيمه البرز - يعقوبي
بيمه هاي مخصوص‌ : جابجايي انبوه کالا و مسافر به وسيله ناوگانهاي هوايي و دريايي و متعلقات مربوطه در ...
سید احمد یعقوبی ، تلفن : 0281-3355133

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه هواپيما بيمه حامي سبز البرز
بيمه هواپيما : اين شرکت در رشته بيمه هواپيما مطابق با استانداردها و کنوانسيون هاي بين المللي پوشش ...
سید احمد یعقوبی ، تلفن : 0281-3355133

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه پول بيمه حامي سبز البرز
بيمه‌ نامه‌ پول‌ در صندوق‌ و پول‌ در گردش‌ : پول‌ در صندوق‌ : فقدان وجوه نقد و يا ...
سید احمد یعقوبی ، تلفن : 0281-3355133

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه طرح جامع خانوار بيمه البرز - يعقوبي
بيمه نامه تامين امنيت : داشتن زندگي عاري از خطر ، آرزو و هدف آحاد مردم در همه اعصار بوده است ...
سید احمد یعقوبی ، تلفن : 0281-3355133

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه اتومبيل شخص ثالث بيمه البرز
بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائط نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث : کليه‌ دارندگان‌ وسائط‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌اعم از اينکه ...
سید احمد یعقوبی ، تلفن : 0281-3355133

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه تشکيل سرمايه بيمه البرز 3750
بيمه هاي تشکيل سرمايه‌ : برخي از مزاياي بيمه هاي عمرو تشکيل سرمايه شرکت سهامي بيمه البرز بهره مندي ازپوشش بيمه ...
سید احمد یعقوبی ، تلفن : 0281-3355133

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه مسئوليت حرفه اي پزشكان بيمه البرز
بيمه‌ مسئوليت‌ حرفه‌اي‌ پزشكان : موضوع‌ اين‌ بيمه‌، جبران‌ مسئوليت‌ حرفه‌اي‌ بيمه‌ گزار " پزشك‌" كه‌ ناشي‌ از ...
سید احمد یعقوبی ، تلفن : 0281-3355133

 

1 2

آگهي هاي جديد سید احمد یعقوبی
بيمه نامه اشخاص بيمه حامي سبز البرز 3750
سید احمد یعقوبی
تلفن : 0281-3355133

بيمه نامه اتومبيل بيمه البرز کد 3750
سید احمد یعقوبی
تلفن : 0281-3355133

بيمه نامه مهندسي بيمه حامي سبز البرز
سید احمد یعقوبی
تلفن : 0281-3355133

بيمه نامه باربري بيمه حامي سبز البرز 3750
سید احمد یعقوبی
تلفن : 0281-3355133

بيمه نامه مسئوليت بيمه حامي سبز البرز
سید احمد یعقوبی
تلفن : 0281-3355133

بيمه نامه مسئوليت مدني اشخاص ثالث
سید احمد یعقوبی
تلفن : 0281-3355133

بيمه نامه مسئوليت دارندگان ماشن آلات ساختماني
سید احمد یعقوبی
تلفن : 0281-3355133

بيمه نامه مسئوليت مدني مالکين آسانسور
سید احمد یعقوبی
تلفن : 0281-3355133

بيمه نامه مسئوليت مدني صاحبين مجموعه هاي ورزشي
سید احمد یعقوبی
تلفن : 0281-3355133

بيمه نامه مسئوليت مدني ناشي از آتش سوزي
سید احمد یعقوبی
تلفن : 0281-3355133

با توجه به تعداد زياد آگهي در سایت , لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد .
کلیه حقوق این سایت متعلق به تیماپو می باشد و هرگونه سو استفاده از این سایت پیگرد قانونی دارد .

Copyright 2009 hourtashe.com All Right Reserved