تبلیغات اینترنتی رایگان - هورتاش - Hourtashe.com

ورود

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ :نسخه آزمایشی demo : نام کاربری demo : کلمه عبور
عنوان تصویر 1
عنوان تصویر 2
نمایندگی سامانه پیام کوتاهفروشگاه ساز آنلاین کامز
عناوين آخرين اخبار :  

ورود کاربران

شناسه :  

رمز عبور :  

فراموشي رمز؟

عضويت رايگان

ads2

آگهي هاي ويژه

ads2

پر بيينده ترين اخبار

ads2


جراحی زیبایی بینی

بیمه - بیمه آسیا

بيمه اتومبيل بيمه آسيانمایندگی خلیلی0524

بيمه اتومبيل بيمه آسيا مطمئن ترين

نمایندگی بیمه آسیا منصور خلیلی کد 0524


بيمه اتومبيل :

در کشور ما اتومبيل بيشترين نقش را در مسافرت هاي درون شهري و ميان شهري به خود اختصاص داده است. عدم برخورداري خيابان ها و جاده ها از استانداردهاي مطلوب و همچنين وجود نارسايي هاي ديگر در امور مربوط به رانندگي ، موجب شده است
تا همه ساله با حجم بسيار بلايايي از تصادفات رانندگي و خسارت هاي جاني و مالي رو به رو شويم. شرکت سهامي بيمه آسيا به منظور ارائه خدمات مناسب ، پوشش هاي خود را در سه بخش به هموطنان عزيز عرضه مي کند

بيمه شخص ثا لث

براساس قانون (بيمه اجباري شخص ثالث) کليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني موظفند مسئوليت خود را در مقابل جبران خسارتهاي وارده به اشخاص ثالث ،نزد يکي از شرکتهاي بيمه داخلي بيمه کنند. بيمه اتومبيل از زمان تصويب قانون بيمه اجباري شخص ثالث و از فروردين ماه 1348 در کشور به مردم معرفي شد و از آن تاريخ تاکنون هر قدر ميزان توليد يا ورود خودرو به کشور گسترش يافته است بيمه اتومبيل هم فراگيرتر شده و آحاد مردم ضرورت داشتن اين پوشش بيمه اي را بيشتر احساس کرده اند.

بيمه نامه مسئوليت مدني وسايل نقليه موتوري زميني – بيمه شخص ثالث

بيمه شخص ثا لث يکي از انواع بيمه نامه هاي مسئوليت است و با آن که بيمه هاي بازرگاني عموماً اختياري هستند اما براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه 1316 و همچنين قانون مصوب 29/10/47 مي بايد کليه وسايل نقليه موتوري داراي اين نوع بيمه نامه باشند ودارا بودن آن اجباري مي باشد.

به موجب ماده 1 قانون بيمه شخص ثالث کليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و انواع يدک متصل به وسايل مزبور اعم از اينکه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مسئول جبران خسارات بدني و مالي هستند که در اثر حوادث، درصورتي که وسايل نقليه مزبور و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث خسارت وارد نمايند به منظور جبران خسارت دارنده خودرو موظف است مسئوليت خود را از اين جهت نزد يکي از شرکتهاي بيمه داخلي بيمه نمايند.تعريف بيمه گر

شرکت و يا موسسه بيمه مجاز به انجام بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مي باشد که پيشنهاد بيمه را دريافت و به موجب اين بيمه نامه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه مشمول بيمه را بيمه مي نمايند.

تعريف بيمه گذار

شخص يا موسسه اي است که نام او تحت اين عنوان در شرايط خصوصي بيمه نامه ذکر شده باشد.

مالک وسيله نقليه مورد بيمه و هرکسي که به دستور و اجازه او يا بيمه گذار نگهداري و رانندگي وسيله نقليه مورد بيمه را به عهده داشته باشد از لحاظ اين بيمه نامه (بيمه گذار) تلقي مي شود.

اشخاص ثالث :

کليه اشخاصي که در اثر حوادث وسايل نقليه موتوري زميني دچار زيانهاي بدني و يا مالي مي شوند

اعم از اينکه داخل و يا خارج وسيله نقليه مورد بيمه باشند از جهت اين بيمه نامه (ثالث) تلقي مي شوند به استثناي اشخاص زير:

1- بيمه گذار، مالک يا راننده وسيله نقليه مشمول حادثه

2- کارکنان بيمه گذار مسئول حادثه حين کار و انجام وظيفه

3 - همسر، پدر، مادر اولاد، اولاد و اجداد تحت تکفل بيمه گذار درصورتي که سرنشين وسيله نقليه راننده يا بيمه گذار مشمول حادثه باشند

4- راننده اي که حادثه منحصراً در نتيجه تقصير او ايجاد شده است ثالث تلقي نمي گردد ولي درصورت تصادف دو و يا چند وسيله نقليه رانندگان آنها در برابر يکديگر ثالث تلقي گردند و خسارت وارده به آنها با توجه به درجه مسئوليت و تقصيري که مرتکب شده اند احتساب خواهد شد.

در صورتي که راننده وسيله نقليه موضوع بيمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهينامه باشد يا گواهي رانندگي او باطل شده يا مطابق مقررات راهنمائي و رانندگي متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد و موجب خسارت اشخاص ثالث گردد، بيمه گر حق دارد پس از پرداخت خسارت وارده به اشخاص ثالث به مسئول حادثه مراجعه و خسارت هاي پرداخت شده را مسترد دارد

بيمه بدنه اتومبيل

دراين نوع بيمه نامه اتومبيل بيمه شده درمقابل خطرات سرقت کلي وآتش سوزي ؛انفجار وتصادف تحت پوشش قرارگرفته وخسارات جزئي وکلي وارده به اتومبيل بيمه شده اعم ازدستمزد تعميرات وارزش لوازم به قيمت روزحادثه پرداخت مي شود . باپرداخت حق بيمه اضافي مي توان خطرات ديگري رانيز تحت پوشش بيمه بدنه قرارداد ازقبيل :

1- سرقت در جاي قطعات اصلي و اضافي

درصورتي کــــه خــودروسواري داراي پوشش خطرات اصلي باشد مي تواند باپرداخت حق بيمه متعلقه لوازم اصلي و اضافي منصوبه خودرو رابدون اينکه سرقت کلي صورت گيرد تحت پوشش سرقت درجا قراردهد حداکثر تــــــــعهد بيمه گر20% ارزش موردبيمه حداکثر ده ميليون ريال ميباشد. وسواري هـــاي بـامـــورد استفاده تـــاکسي وکــرايه وازايـــن قبيل تحت ايــــــن پوشش اضافي قـرارنمي گيرد.

2- بيمه هزينه اياب و ذهاب:

عبارتست ازعدم استفاده ازوسيله نقليه بدليل يکي ازخسارات مشمول تعهد بيمه گر (باستثناء سرقت ) حداکثرهزينه اياب وذهاب قابل پرداخت تحت اين پوشش اضافي روزانه معادل 30000ريل خواهد بود ومدت آن ازسي روز درسال تـــــجاوزنخواهد کرد . اين پوشش فقط انحصار به سواريهاي شخصي دارد.

3- بيمه حوادث شخصي:

توسط اين پوشش اضافي بيمه گذار درتمام مدت بيست وچهار ساعت شبانه روز ودرتمام نقاط جهان تحت پوشش بيمه حوادث شخصي قرارمي گيرد0

راننده اتومبيل نيزدرصورتيکه شخصي بغيرازبيمه گذار باشد وبراثر حوادث رانندگي اتومبيل دچار حادثه گردد تحت پوشش حوادث شخصي قرارمي گيرد. حداکثر سن مشمول پوشش بيمه اي 75سال تمام ميباشد

مبلغ سرمايه بيمه حوادث درصورت فوت مبلغ 50000000ريال ودرصورت نقص عضو و ياازکارافتادگي دائم ( کلي وجزئي ) حداکثر تا مبلغ 5000000ريال ميباشد0

4- بيمه خطر طبيعي : (سيل وزلزله وطوفان )

توسط اين پوشش اضافي وسيله نقليه مورد بيمه تحت پوشش قرارگرفته اگر چنانچه اتفاقاتي مانند سيل وزلزله وطوفان صورت گيرد ووسيله نقليه آسيب ببيند شرکت بيمه خسارات ناشي ازاين حوادث راپرداخت مي نمايد0

5- پوشش تکميلي شامل :

1-5- پوشش شکست شيشه به تنهايي وبه عللي غيرازخطرات اصلي :

بـــا پرداخت حق بيمه اضافي خسارت مربوط به شکست شيشه خودروي مورد بيمه به تنهايي وبه عللي غيرازخطرات اصلي تحت پوشش اين بيمه ميباشد0

2-5-پوشش خسارت ناشي ازرنگ ، مواد اسيدي ياشيميايي :

بـــــاپــــرداخت حق بيمه اضافي خسارتهاي ناشي ازاثرانواع گازها ،اسيدها ،مواد روغني تحت پوشش بيمه اي ميباشد.

رخ تخفيف عدم خسارت

درصورت عدم دريافت خسارت ازمحل بيمه نامه بدنه درزمان تمديد به بيمه نامه به نام بيمه گذار داراي حسن سابقه حق بيمه بيمه نامه بدنه طبق جدول ذيل مشمول تخفيف عدم خسارت ميگردد

فرانشيز:

قسمتي ازمبلغ خسارت که ميزان آن درشرايط بيمه نامه تعيين مي شود بعنوان فرانشيزبعهده بيمه گذار خواهد بود0

- فرانشيز خسارت براي انواع وسايل نقليه زميني بشرح زير ميباشد:

- فرانشيز خسارت جزئي ناشي از حوادث:

- خسارت اول 10% مبلغ خسارت حداقل -/000ر500 ريال

- خسارت دوم 2 برابر فرانشيز خسارت اول (درصد و حداقل)

- خسارت سوم 3 برابر فرانشيز خسارت اول (درصد و حداقل)

- فرانشيز براي رانندگاني که سابقه رانندگي آنها کمتر از 3 سال مي باشد 10% بيشتر از فرانشيزهاي فوق الذکر.

- فرانشيز خسارت ناشي از آتش سوزي به تنهايي 10% مبلغ خسارت حداقل -/000ر500 ريال

- فرانشيز خسارت شکست شيشه به تنهائي 20% مبلغ خسارت.

- فرانشيز خسارت سرقت اعم از جزئي و کلي 20% مبلغ خسارت.

- فرانشيز خسارت کلي ناشي از حوادث (بجز سرقت) 10% مبلغ خسارت.

- فرانشيز خسارت ناشي از تصادفات رانندگي در صورتي که راننده موضوع بيمه مقصر نباشد و مقصر شناخته شده اي وجود داشته و امکان تعقيب مقصر نيز فراهم گردد. 50% فرانشيز خسارت اول خواهد بود.

شرايط بيمه نامه مسئوليت مدني دارنده وسيله نقليه (شخص ثالث)
و بيمه حوادث سرنشين

الف- بيمه حوادث سرنشين

سرنشين شخصي است که در زمان حادثه داخل اتومبيل بيمه شده باشد اعم از اينکه اتومبيل در حال حرکت باشد و يا در هر حال توقف، و
در اين بيمه نامه شامل دو گروه از اشخاص استثناء شده در بيمه شخص ثالث مي باشد. گروه اول شامل بيمه گذار، مالک يا راننده اتومبيل مقصر حادثه بوده و گروه دوم شامل همسر، پدر، مادر، اولاد، اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بيمه گذار مي باشد.

قابل ذکر است تعهد بيمه گر در زمينه بيمه حوادث سرنشين با توجه به حق بيمه اعلام شده طبق جدول فوق براي سرنشين انواع وسيله نقليه با شرايط ذيل مي باشد:

1- انواع سواري به تعداد ظرفيت مجاز

2- انواع بارکش به تعداد 2 نفر

3- انواع اتوکار

- ميني بوس ها، راننده و کمک

- اتوبوس ها، 2 نفر راننده و 2 نفر کمک

(امکان تحت پوشش قرار گرفتن کل سرنشين انواع اتوکار با پرداخت حق بيمه اضافي مربوطه نيز مي باشد)

4- انواع موتورسيکلت 1 نفردر حال حاضر در بيمه حوادث سرنشين امکان ارائه پوشش هاي بيمه اي متنوع با تعهدات حداقل پنجاه ميليون ريال و حداکثر پانصد و پنجاه ميليون ريال بابت فوت و نقص عضو و حداقل پنج ميليون ريال و حداکثر پنجاه و پنج ميليون ريال هزينه هاي پزشکي براي انواع وسايل نقليه به استثناء موتورسيکلت با پرداخت حق بيمه متعلقه وجود دارد.

درخصوص بيمه حوادث سرنشين انواع موتورسيکلت حق بيمه اعلام شده در جداول فوق فقط در مقابل تعهد حداکثر ده ميليون ريال فوت و نقص عضو و هزينه پزشکي حداکثر يک ميليون ريال مي باشد.

ب- نرخ تخفيفات عدم خسارت

درصورت عدم پرداخت خسارت از محل بيمه نامه شخص ثالث بابت خسارت مالي و صدمات بدني اشخاص ثالث (زيانديده) در زمان تمديد بيمه نامه به نام بيمه گذار داراي حسن سابقه، حق بيمه پايه و مازاد بيمه شخص ثالث طبق جدول ذيل مشمول تخفيف عدم خسارت مي گردد.

ج- اضافه نرخ بابت تأخير

درصورت ديرکرد و نداشتن سابقه بيمه اي، حق بيمه پايه بيمه نامه شخص ثالث تا يک ماه مشمول اضافه نرخ تأخير نمي گردد و درصورت ديرکرد بيش از يک ماه از تاريخ انقضاء بيمه نامه تجديدي مشمول اضافه نرخ با رعايت فرمول مربوطه مي گردد.د- اضافه نرخ بابت تشديد خطر

درصورت پرداخت خسارت از محل بيمه نامه سال قبل، زمان تمديد بيمه نامه حق بيمه شخص ثالث اجباري (پايه) و حق بيمه مازاد مشمول اضافه نرخ تعدد خسارت طبق جداول ما است.

مشاور و صدور انواع بيمه هاي :

1. شخص ثالث
2. بدنه اتومبيل
3. باربري
4. مسئوليت
5. اتش سوزي
6. حوادث
7. مهندسي
9. عمر و پس انداز


احتراماٌ باستحضار مي رساند اينجانب جهانگير جبلي نماينده بيمه آسيا در نظر دارد جهت رفاه حال رانندگان محترم حمل و نقل (پايانه باربري) شرايط ويژه اي را بصورت همزمان جهت صدور بيمه اتومبيل (شخص ثالت و بدنه) اعلام نمايد.

1. صدور بيمه نامه شخص ثالت 40% نقد الباقي طي اقساط 3 ماهه بدون کار مزد
2. صدور بيمه نامه بدنه 20% نقد (حداقل 30000 تومان) الباقي اقساط 10 ماهه (حداقل هر قسط 30000 تومان) بدون کارمزد

ضمناٌ براي افرادي که امکان صدور بيمه نامه بدنه ندارند در صورت مراجعه شرايط خاصي در صدور بيمه شخص ثالث اعمال خواهد شد.

نمایندگی بیمه آسیا منصور خلیلی کد 0524

ارتباط با ما :
نام و نام خانوادگی:منصور خلیلی
تلفن ثابت :02822224689 و 02822221416
آدرس:قزوین شهرک صنعتی البرز خیابان سهروردی


ارسال آگهي : 1388/07/08

   مشخصات آگهي   

به علت منقضي شدن آگهي , اطلاعات تماس نمايش داده نمي شود


جستجوي مرتبط
- بیمه مسئولیت- بیمه اتومبیل- بیمه باربری- بیمه مهندسی- بیمه عمر و پس انداز- بیمه آتش سوزی- بیمه حوادث خانواده- بیمه باربری وارداتی- بیمه اشخاص- بیمه شخص ثالث- بیمه درمان مسافران خارج- بیمه بدنه- بیمه طرح جامع خانوار- بیمه آتش سوزی مسکونی- بیمه آتش سوزی واحد صنعتی- بیمه حوادث سرنشین- بیمه باربری داخلی- بیمه باربری ترانزیت- بیمه حوادث- بیمه نامه هواپیما- بیمه نامه کشتی- بیمه نامه اعتباری- بیمه باربری صادراتی- بیمه پول درگردش- بیمه ایران- بیمه البرز- بیمه پاسارگاد- بیمه سامان- بیمه پارسیان- بیمه ملت

تازه‌هاي بیمه - بیمه آسیا (صفحه 1 از 13)
‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه اتومبيل بيمه آسيا مطمئن ترين
بيمه آسيا کد 2635 بيمه اتومبيل : در کشور ما اتومبيل بيشترين نقش را در مسافرت هاي درون شهري و ميان شهري ...
جهانگیر جبلی ، تلفن : 0281-3368988

‪۹۴/۰۴/۲۱ بهترين شرايط بيمه شخص ثالث و بيمه باربري
مشاور و صدور انواع بيمه هاي : 1. شخص ثالث 2. بدنه اتومبيل 3. باربري 4. مسئوليت 5. اتش سوزي 6. حوادث 7. مهندسي 9. عمر و پس ...
جهانگیر جبلی ، تلفن : 0281-3368988

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه آتش سوزي با بهترين شرايط سال 1387
بيمه آتش سوزي بيمه آتش سوزي يکي از قديمي ترين رشته هاي بيمه اي است. اهميت اين بيمه ...
جهانگیر جبلی ، تلفن : 0281-3368988

‪۹۴/۰۴/۲۱ بهترين بيمه اشخاص فقط بيمه آسيا
بيمه اشخاص : يکي از مهم ترين انديشه هاي هر شخص در زندگي فردي و اجتماعي ، ايجاد شرايط مطلوب براي ...
جهانگیر جبلی ، تلفن : 0281-3368988

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه باربري بيمه آسيا بهترين در نوع خود
بيمه باربري: بيمه حمل و نقل کالا يا بيمه باربري ، قديمي ترين رشته در بيمه هاي بازرگاني است. در ...
جهانگیر جبلی ، تلفن : 0281-3368988

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه آتش سوزي مراکز صنعتي بيمه آسيا
بيمه نامه هاي آتش سوزي صنعتي براي ريسک هاي صنعتي: در اين بيمه نامه ، تمامي ريسک هاي صنعتي، نظير کارخانه ...
محمد مهدی کریم پور جلیلوند ، تلفن : 0281-3354314

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه آتش سوزي مراکز غير صنعتي
بيمه نامه هاي آتش سوزي غيرصنعتي (تجاري) براي ريسک هاي غيرصنعتي: اين توع بيمه نامه ، مراکز تجاري از قبيل ...
محمد مهدی کریم پور جلیلوند ، تلفن : 0281-3354314

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه آتش سوزي واحدهاي مسکوني
بيمه نامه هاي آتش سوزي منازل مسکوني: انواع بيمه نامه هاي آتش سوزي منازل مسکوني: الف) بيمه نامه آتش سوزي منازل مسکوني ...
محمد مهدی کریم پور جلیلوند ، تلفن : 0281-3354314

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه آتش سوزي مرهونات بانکي بيمه آسيا
بيمه نامه مرهونات بانکي: اين نوع بيمه نامه براي اشخاص حقيقي يا حقوقي که از بانک وام هاي کوتاه مدت يا ...
محمد مهدی کریم پور جلیلوند ، تلفن : 0281-3354314

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه آتش سوزي انبارها بيمه آسيا
بيمه نامه هاي آتش سوزي با مبلغ بيمه شده ثابت: در اين بيمه نامه ، خسارت هاي ناشي از آتش ...
محمد مهدی کریم پور جلیلوند ، تلفن : 0281-3354314

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه اشخاص بيمه آسيا 0139
اشخاص: يکي از مهم ترين انديشه هاي هر شخص در زندگي فردي و اجتماعي ، ايجاد شرايط مطلوب براي تامين ...
محمد مهدی کریم پور جلیلوند ، تلفن : 0281-3354314

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه اشخاص عمر و پس انداز بيمه آسيا
بيمه هاي عمر و پس انداز: همه ما در جستجوي آرامش و آسودگي خيال هستيم. اضطراب، آشفتگي، حادثه و مرگ پديده ...
محمد مهدی کریم پور جلیلوند ، تلفن : 0281-3354314

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه اشخاص بيمه عمر زماني بيمه آسيا
بيمه عمر زماني: باتوجه به خطرات روزمره که انسان را تهديد مي‌کند جهت برقراري آرامش خيال و جبران خسارت مالي ...
محمد مهدی کریم پور جلیلوند ، تلفن : 0281-3354314

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه اشخاص عمر مانده بدهکار بيمه آسيا
بيمه عمر مانده بدهکار: پوشش بيمه عمر مانده بدهکار شامل خطر فوت به هر علت وام گيرندگان مي‎باشد که در ...
محمد مهدی کریم پور جلیلوند ، تلفن : 0281-3354314

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه اشخاص حوادث شخصي بيمه آسيا
بيمه حوادث شخصي : بيمه نامه حوادث شخصي خطرات ذيل را در صورت حادثه پوشش مي‎دهد. 1- پوششهاي اصلي ...
محمد مهدی کریم پور جلیلوند ، تلفن : 0281-3354314

‪۹۴/۰۴/۲۱ نمايندگي بيمه آسيا - کد 0139
تاريخچه شرکت بيمه آسيا : شرکت سهامي بيمه آسيا در تير ماه سال 1338 به منظور انجام انواع معاملات بيمه اي ...
محمد مهدی کریم پور جلیلوند ، تلفن : 0281-3354314

‪۹۴/۰۴/۲۱ نمايندگي بيمه آسيا - کريم پور جليلوند
تاريخچه شرکت بيمه آسيا : شرکت سهامي بيمه آسيا در تير ماه سال 1338 به منظور انجام انواع معاملات بيمه اي ...
محمد مهدی کریم پور جلیلوند ، تلفن : 0281-3354314

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه اشخاص بيمه آسيا
يکي از مهم ترين انديشه هاي هر شخص در زندگي فردي و اجتماعي ، ايجاد شرايط مطلوب براي تامين آتيه ...
جهانگیر جبلی ، تلفن : 0281-3368988

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه باربري بيمه آسيا
بيمه حمل و نقل کالا يا بيمه باربري ، قديمي ترين رشته در بيمه هاي بازرگاني است. در اين نوع ...
جهانگیر جبلی ، تلفن : 0281-3368988

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه مسئوليت بيمه آسيا
قانون، هر شخصي را که در نتيجه فعاليت روزمره خود باعث ايجاد خسارت به اشخاص ديگر شود ، مسئول ...
جهانگیر جبلی ، تلفن : 0281-3368988

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>

آگهي هاي جديد منصور خلیلی
نمایندگی بیمه آسیا منصور خلیلی کد 0524
منصور خلیلی
تلفن : 02822224689

بيمه شخص ثا لث بيمه آسياکد0524
منصور خلیلی
تلفن : 02822224689

بيمه نامه آتش سوزي بيمه آسيانمایندگی خلیلی کد0524
منصور خلیلی
تلفن : 02822224689

نمایندگی بیمه و مشاوردرصدور انواع بيمه ها نمایندگی منصور خلیلی کد 0524
منصور خلیلی
تلفن : 02822224689

بيمه آتش سوزي با بهترين شرايط کد 0524
منصور خلیلی
تلفن : 02822224689

بيمه نامه آتش سوزي مراکز صنعتي بيمه آسيا
منصور خلیلی
تلفن : 02822224689

بيمه سرنشين بيمه آسيا-خلیلی0524
منصور خلیلی
تلفن : 02822224689

بيمه اشخاص بيمه آسيا-منصور خلیلی0524
منصور خلیلی
تلفن : 02822224689

بیمه باربری و مسئولیت بیمه آسیاکد0524
منصور خلیلی
تلفن : 02822224689

تاريخچه شرکت بيمه آسيا کد0524خلیلی
منصور خلیلی
تلفن : 02822224689

با توجه به تعداد زياد آگهي در سایت , لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد .
کلیه حقوق این سایت متعلق به تیماپو می باشد و هرگونه سو استفاده از این سایت پیگرد قانونی دارد .

Copyright 2009 hourtashe.com All Right Reserved