تبلیغات اینترنتی رایگان - هورتاش - Hourtashe.com

ورود

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ :نسخه آزمایشی demo : نام کاربری demo : کلمه عبور
عنوان تصویر 1
عنوان تصویر 2
نمایندگی سامانه پیام کوتاهفروشگاه ساز آنلاین کامز
عناوين آخرين اخبار :  

ورود کاربران

شناسه :  

رمز عبور :  

فراموشي رمز؟

عضويت رايگان

ads2

آگهي هاي ويژه

ads2

پر بيينده ترين اخبار

ads2


جراحی زیبایی بینی

بیمه - بیمه آسیا

بهترين بيمه اشخاص فقط بيمه آسيا

بيمه اشخاص :

يکي از مهم ترين انديشه هاي هر شخص در زندگي فردي و اجتماعي ، ايجاد شرايط مطلوب براي تامين آتيه و پيشگيري از عواقب نا مطلوب حوادث ناخواسته به منظور نيل به آرامش خاطر است. عدم وجود پشتوانه هاي موثر در مواجهه با حادثه هاي غير منتظره ، اغلب موجب نااميدي ميشود و گاهي امواج سهمگين حوادث ، چنان ويران کننده است که انسان را تا مرز نيستي سوق ميدهد. هدف از تکاپوي مداوم انسان در مسير پرفراز و نشيب زندگي ، دستيابي به شرايط مطلوب و مطمئن به منظور غلبه بر مشکلات و رسيدن و ماندن در ساحل امن و آرامش است. بيمه يکي از ابزارهايي است که بشر براي تحقق اين اهداف فراهم آورده است. در ميان انواع بيمه هاي زندگي ، بيمه عمر و پس انداز از جمله بيمه نامه هايي است که آثار اقتصادي بسيار سودمندي را براي افراد و جامعه ايجاد مي نمايد

انواع بيمه اشخاص :

عمر و پس انداز

عمر زماني

عمر مانده بدهکار

حوادث شخصي

درمان گروهي

مسافرين عازم خارج از کشور


بيمه هاي عمر و پس انداز :

همه ما در جستجوي آرامش و آسودگي خيال هستيم. اضطراب، آشفتگي، حادثه و مرگ پديده هايي هستند که همواره زندگي انسان ها را مورد تهديد قرار مي دهند.

به راستي چگونه مي توان در هنگام بروز اين گونه موارد، خانواده ها را از آسيب و گزند حفظ کرد و آرامش و اميد را براي آنان به ارمغان آورد؟

بيمه آسيا افتخار دارد،‌ به منظور تامين آسايش، رفاه و حمايت از خانواده ها و تمامي آحاد مردم کشور چه در زمان حيات و چه بعد از حيات و يا در مقاطعي نظير ازدواج، تحصيل فرزندان، تهيه مسکن، اشتغال و تامين دوران بازنشستگي با عرضه بيمه هاي عمر و پس انداز هزينه و سرمايه لازم را تا حد پيش بيني شده تامين نمايد.

براساس اين بيمه نامه همه افراد 15 تا 65 ساله مي توانند با در نظر گرفتن توان مالي خويش، پوشش دلخواه خود را با سرمايه موردنظر در سه دوره زماني 5، 10 و 15 ساله با روش پرداخت حق بيمه ماهيانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه و يا پرداخت يکجا، انتخاب نمايند.تعــاريفبيمه گـــر: شرکت سهامي بيمه آسيــا مي باشد0

بيمه گـذار: شخصي حقيقي يا حقوقي است که قرارداد بيمه را با بيمه گر منعقد و پرداخت حق بيمه را به ترتيب مندرج در بيمه نامه تعهـد مي کند0

بيمه شده : شخصي حقيقي است که فوت و حيـات او موضــوع قرارداد بيمـه و سن و وضع مزاجـي و سلامتي او پايه محاسبه حق بيمه است0

استفاده کننده : شخصي حقيقي يا حقوقي است که بيمه گـذار، قرارداد بيمه را به نفـع او منعقد ساخته است 0مـــاده 1- اساس قرارداد و شـروع اعتبار آن1-1 اظهارات کتبي بيمه گذار و بيمه شده در بـرگ پيشنهاد و پيوستهاي احتمالي آن و گزارش پزشک معاينه کننده معتمد بيمه گر، اساس قرارداد بيمه زندگي را تشکيل مي دهند0

2-1 هرگاه در مورد سوابق جسمي و روحي بيمه شده که بوسيله معاينه پزشکي قابل تشخيص نيست و پزشک ناچار به اظهارات بيمه شده قناعت کرده است معلوم شود که اظهارات او دراين موارد مطابق با حقيقت نبوده يا آنکه بيمه شده ، در اين قبيل موارد از ابراز مطالب موثر در وضع قرارداد بيمه خودداري کرده يکي از سه حالت مشروحه زير وجود خواهد داشت01-2-1 در صورتيکه بيمه گر قبل از وقوع خطر به اظهار خلاف واقع بيمه گذار يا بيمه شده پي ببرد اما اهميت موضوع کشف شده به درجـه اي نباشد که اگر بيمه گــردر ابتداء عقـد قرارداد هم از آن مطلع بوداقدام به صـدور بيمه نامه مي کرد ، در اين صورت بيمه گر حق دارديا قرارداد بيمه را فسخ نمايديا با دريافت حق بيمه اضافي مناسبي آن را ادامه دهد0 در صـورت فسخ قرارداد بايد حق بيمه هـاي دريافت شده را به بيمه گذار مسترد نمايد0

2-2-1 در صورتيکه بيمه گر بعداز وقوع خطر به اظهارات خلاف واقع بيمه گذار يا بيمه شده پي ببرد تعهدات او به نسبت مابه التفاوت حق بيمه دريافتي به حق بيمه واقعي کاهش مي يابد0

3-2-1 اگر اهميت موضوع کشف شده به درجه اي باشد که بيمه گر در موقع عقد قرارداد بيمه از آن اطلاع داشت اقدام به صدور بيمه نامه نميکرد،دراين صورت قرارداد باطل و نود درصد از حق بيمه هائي

که از بيمه گذار دريافت گرديده به او مسترد خواهد شد0مـــاده 2-شروع اعتبار قرارداد بيمه و لازم الاجراء بودن مندرجات آن1-2 اعتبار قرارداد بيمه و آثار مترتبه بر آن پس از امضاء بيمه نامه توسط بيمه گر و پرداخت حق بيمه واحد يا اولين قسط حق بيمه اقسـاطي توسط بيمه گـذار تحقق مي يابد مشــروط بر اينکه وضع مزاجــي بيمه شده در فاصله بين تاريــخ تکميل پيشنهـاد بيمه توسط بيمه شده وگـزارش پزشکــي پزشک معتمد بيمه گر تا تاريـخ امضاءقرارداد بيمه و پرداخت حق بيمه واحد يا اولين قسط حق بيمه تغيير نيافته باشد0

2-2 اين قرارداد جز در مورد ثبوت تقلب موضوع بنـد( 2-1 ) ماده 1 براي بيمه گـر لازم الاجـراست و نمي تواند هيچگونه تغييري در نرخ ،مدت يا مزاياي مندرج در بيمه نامه بدهد0

مـاده 3- حدود وظائف و تعهدات بيمه گر و بيمه گذار بموجب مندرجات بيمه نامه1-3 وظايف و تعهدات بيمه گر و بيمه گـذار و بيمه شده و هرگونه استفاده از مزايـاي بيمه در بيمه نامه معين شده است0

2-3 هرگونه تقاضـاي بيمه گذار در مورد تغييري در شرايـط بيمه نامه ، در صورت موافقت بيمه گر، با صدور الحاقيه اي ، عملي خواهد شد0 اينگونه الحاقيه ها جزء لاينفک قرارداد محسوب مي شوند0

3-3 هرگاه مطلبي از مطالب درج شده در بيمه نامه يا برگهاي الحاقي با شرايط مورد توافق بين بيمه گر و بيمه گذار مي تواند در طـي مدت سـه هفته از تاريــخ صـدور بيمه نامه تقاضــاي تصحيح آنرا بنمايد و بيمه گر با صدور الحاقيه اي موضوع مورد تقاضا را انجام خواهد داد0 پس ازگذشتن اين مدت وسکوت بيمــه گذار در مـورد مندرجـات بيمه نامه ، مندرجات مزبور مورد قبول بيمه گـذار تلقي مي گردد0 4-3- در صورتي که شرايط جديدي توسـط بيمه گر به نفــع بيمه گذاران وضـع شود و بيمه گـــذاري تقاضاي استفاده از آن شرايط را بنمايد، بيمه گر در صورت موافقت با تقاضاي آن بيمه گذار، با صدور الحاقيه اي ، حق استفاده از آن شرايط را به بيمه گذار مي دهد0مـــاده 4- پرداخت حق بيمه و عواقب تاخير در پرداخت آن1-4 حق بيمه به اقساط سالانه ودر اول هر سال بيمه اي بايد پرداخت گـردد0

2-4 حق بيمه سالانه بنا به تقاضاي بيمه گذار ممکن است به اقساط شش ماهه ،سه ماهه و ماهانه تقسيط شود و ميزان قسط آن بر طبق جدول بيمه گر مي باشد0

3-4 در صورت فوت بيمه شده در اثناء يکي از سالهــاي بيمه اي، اگر حق بيمه آن سال تمامـاً پرداخت نشده باشد بيمه گـــر باقيمانده حق بيمه آن ســال را از ســرمايه بيمه قابــل پرداخت به استفــاده کننده از بيمه نامه کسر خواهد کرد0

4-4 پرداخت حق بيمه در صورتي معتبر خواهد بود که به صنــدوق شرکت و يا شعب آن و در مقابــل قبض رسمي شرکت انجام شده و يا به روش ديگري که بيمه گرتعيين کرده باشد صورت پذيرد0

5-4 اقساط بيمه نامه در سررسيد تعيين شده بايد پرداخت گردد و حداکثر مهلت پرداخت هر قسط 30 روز از تاريخ سررسيد آن قسط خواهد بود0

6-4 در صورت تاخير بيش از 30 روز درپرداخت قسط حق بيمه يا قسمتي از آن به يکي از دوحالـت زيرعمل خواهد شد:

1-6-4 بيمه نامه هائيکه حق بيمه آن کمتر از 6 ماه تمام پرداخت شده باشد خودبخود بدون هيچگونه تشريفاتي فسخ و حق بيمه پرداخت شده قابل استرداد نيست 0

2-6-4 بيمه نامه هائيکه لااقل حق بيمه 6 ماه تمام آن پرداخت شده باشد به بيمه اي با سرمايه بيمه اي کمتر به نام بيمه مخفف تبديل مي گردند و حق بيمه ديگري بابت اين بيمه دريافت نمي شود0مـــاده 5- برقراري مجـدد اعتبار بيمه نامه فسخ شده يا مخفف شده1-5 بيمه گــذار در طول مدت اصلي بيمه نامه در صورت رضايت بخش بودن وضع مزاجي بيمه شده مي تواند تقاضاي برقراري مجدد بيمه نامه فسخ و يا مخفف شده را با شرايط ذيل بنمايد0

1-1-5 از سررسيد اولين قسط حق بيمه تاديه نشده بيمه نامه مخفف شده بيش از سه سال نگذشته باشد0

2-1-5 از سررسيد اولين قسط حق بيمه تاديه نشده بيمه نامه فسخ شده بيش از سه سال نگذشته باشد0

3-1-5 اقساط حق بيمه معوقه با در نظر گرفتن جريمه تاخير پرداخت گردد0 ( جريمه تاخير در پرداخت حق بيمه مازاد بر 30 روز به ازاء هر ماه و کسر ماه 5/1 درصـد حق بيمه است (

2-5 بيمه گر براي برقراري مجــدد اعتبار بيمه نامه حق دارد که به هــزينه بيمه گذار از بيمه شده معــاينه پزشکي بعمل آورد0

تبصره : در صورتيکه حق بيمه بصـورت غير مستقيم و به حساب بيمه آسيـا واريز گردد،بيمه نامه با رعايت بند1-5 و 2-5 معتبر خواهد بود0مــاده 6- حقوق بيمه گذار در مورد اندوخته بيمه نامه اشاندوخته اي که از اين بيمه نامه نزد بيمه گــر تشکيل مي شود حقوقي براي بيمه گذار ايجــاد مي کند که يکي ارزش بازخريد بيمه نامه و ديگري دريافت وام از محل ارزش بازخريد مي باشد0

1-6ارزش بازخريد : بيمه گذار از ابتداي ماه هفتم سال اول بيمه اي مي تواند بيمه خود را به بيمه گر واگذار و ارزش بازخريد را، بر طبق محاسبه بيمه گر ، از او دريافت کند0

2-6 دريافت وام :بيمه گــذار مي تواند از محل اندوخته بيمه زندگــي خود، از بيمه گـــروام دريافت کند0 در اين صورت تعهد بيمه گر تا ميزان مبلغ وامي که به بيمه گذار داده، يا تا ميزان باقيمانده وام اگر بطور اقساطي بازپرداخت مي شود، به اضافه سود مربوط به آنها، کاهش مي يابد0مــــاده 7- انتقال قرارداد بيمه زندگي1-7 بيمه گـــذاربا جلب موافقت بيمه گــر و شخص بيمه شده، اگر غير از بيمه گــذار باشد، مي تواند قرارداد بيمه خود را به هر يک از وسايل قانوني به ديگري انتقال دهد0

در صورتي که بيمه گــذار بيمه خود را به ديگري منتقــل کند يا فوت شود و بيمه اش به ورثه اش منتقل گردد اگر کسي که بيمه به او انتقــال داده شده يا ورثه بيمه گذار متوفي کليه تعهداتي را که بيمه گــذار اصلي بابت آن بيمه در مقابل بيمه گر داشته مانند بيمه گذار اصلي اجرا نمايند بيمه به نفع انتقال گيرندگان به اعتبار خود باقي خواهد ماند و انتقال گيرندگان ، بر طبق شرايط عمومي بيمه زندگي ، حق فسخ قرارداد بيمه را هم خواهند داشت0

2-7 انتقال دهنده مسئول پرداخت کليه اقساط حق بيمه تا تاريخ انتقال است0

3-7 اگر انتقال گيرندگان ، اعم از ورثه يا ديگران ، متعدد باشند هر يک از آنان ، بطور تضامني ، مسئول پرداخت هر قســط سررسيد شده مي باشد بطوريکـه اگر يکي از آنان سهــم خــود را از قســط حق بيمـه سررسيد شده پرداخت نکند هيچيک از انتقال گيرندگـان حق استفاده از مزايـاي قرارداد بيمه انتقال يافته را نخواهد داشت0مـــاده 8- خطـرات متممسه خطرمشروحه زير قابل الحاق به هر گونه بيمه زندگي مي باشند که وجه آنها در صورت فوت شخص بيمه شده در خـلال مدت بيمه يا در انتهاي آن مدت بايد پرداخت شود، مگــر آنکه در شرايط خصوصي بيمه عمر از شمول بيمه استثناء شده باشند01-8خطر مسافرت هوائي :اگر بيمه شده بعنوان مسافر عادي به وسيله هواپيمــاهاي مسافري يا ارباس در خطوط حمل و نقل تجاري مجاز مسافرت کند بدون پرداخت حق بيمه اضافي و بدون احتياج به دادن اطلاع قبلي به بيمه گــر تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد0 فوت ناشي از مسابقه سرعت و پروازهـــاي اکتشافي و آکروباسي و هر نوع تمرين پرواز هــوائي بيمه نمي شود و در صورت وقــوع فوت در اينگونه پروازها تنها وجه اندوخته تا روز وقوع حادثه، توسط بيمه گر، پرداخت خواهد شد02-8 خطر جنــگ :اين بيمه نامه تمام خطرات نظامي و انتظامي را در حال صلح که به منظور حفظ نظم و امنيت و جلوگيري از اغتشاشات انجام مي گيرد، تا آنجا که منجــر به عمليات جنگي نشود شامل مي شود0

درموقع جنگ عليه دولت خارجي هرگاه بيمه شده بعنوان يک فرد نظامي يا در تشکيلات نظامي تحت هر عنوان به جنگ اعزام شود بيمه نامه او از روز اعزام به بيمه معلقي تبديل مي گردد حتي اگر بيمه گــر براثر عدم اطلاع از اعزام بيمه شده به ماموريت جنگي به دريافت حق بيمه ادامه داده باشد0

دراين صورت هم هرگــاه به هرعلتي بيمه شده به خطــري دچار شود تنها اندوخته بيمه زندگـي او تا روز تعليق بيمه اش اگر بيمه زندگي اش اندوخته اي داشته باشد پرداخت خواهد شد و حق بيمه هــاي دريافتي احتمالي در نتيجه عدم اطلاع از ماموريت جنگي شخص بيمه شده هم برگشت داده خواهد شد0

بيمه نامه معــلق شش ماه پس از خاتمه عمليات جنگي يا بازگشت بيمه شده بنا به تقاضــاي او با توجــه به ماده 5 برقراري مجدد گرديده و به اعتبار اوليه خود باز مي گردد0

در صورتيکه بيمه شده در کشوري که در حال جنگ است فوت شود بيمه گذار،استفاده کننده و يا وراث قانوني بيمه شده بايد ثابت کنند که فوت بيمه شده در نتيجــه عمليات جنگــي نبوده و بيمه او نمي بايستي معلق شده باشد،درغيـر اين صــورت تنهــا اندوخته بيمه زندگــي او ، اگر وجــود داشته باشد ، پرداخـت خواهد شد0

3-8 عمليات پليسي، عمليات نظامي محسـوب نخواهد شـد0

مــاده 9-خطراتي که جبـران نمي شود1-9 در صورتيکه بيمه شده خودکشي کند ويا در اثــر سعي در خودکشي فـوت نمايد براســاس شرايط زيرعمل مي گردد:

1-1-9 هرگــاه دو سال تمام از مدت بيمه نگذشته باشد فقط اندوخته بيمه نامه که از طــرف بيمه گــر تعيين مي شود به استفاده کننده پرداخت خواهد شد0

2-1-9 هرگاه دوسال تمام از مدت بيمه گذشته باشد تمام سرمايه بيمه پرداخت خواهد شد0

2-9 در صورتيکه استفاده کننده يا يکي ازاستفاده کنندگان يا بيمه گذار سبب مرگ بيمه شده باشند در اينصورت فقط سهم ساير استفاده کنندگان و در صورت عـدم وجود استفاده کننده ديگر به وراث قانوني بيمه شده پرداخت خواهد شد0مــاده 10- اختيار بيمه گذار در تغيير استفاده کننده1-10 بيمه گذار مي تواند استفاده کننده از منافع بيمه زندگي را که دراختيار دارد با اخــذ موافقت کتبي بيمه شده تغيير دهد مگر اينکه بيمه نامه را به ديگري انتقــال داده وسند بيمه نامه را هم به منتقل ا ليه تسليم کرده باشد0

2-10 بيمه گذار موظف است مراتب را کتباً با اعــلام نام و نام خانوادگي و شمــاره شناسنامه هر يک از استفاده کنندگان جـديـد به بيمه گر اطـلاع دهدمــاده 11- تـاريـخ امکان استفاده از سرمـايه بيمه1-11 امکان قانوني استفاده از سرمايه بيمه از تاريـخ فوت بيمه شده يا از تاريــخ پايان مدت بيمه شــروع مي شود0 ولي اگر بيمه گذار يا استفاده کننده معين شده از طرف اواز بابت بيمه نامه مــربوط از بيمه گــر وجهي دريافت کرده يا معــامله اي نموده باشدتعهــدات بيمه گر به ميزان وجهــي که قبلاً پرداخت کرده تقليل خواهد يافت 0

2-11 سرمايه بيمه در صورتيکه بر اثر فوت بيمه شده قابل پرداخت گردد، متعلق به ورثه قانوني بيمه شده است مگر آنکه در بيمه نامه يا الحــاقيه هاي آن استفاده کننده ديگري معين شده باشد که در آن صـورت سرمايه بيمه به استفاده کننده معين شده تعلق مي گيرد0مــاده 12- مدارک لازم براي پرداخت سرمايه بيمهسرمايه بيمه شده در مقابل رسيدي که داراي امضاء مصدق باشد و پس از دريافت اسنادومدارک مشروحه ذيل به استفاده کننده پرداخت خواهد شد0

1-12 بيمه نامه و اوراق الحاقي ضميمه آن

2-12 قبض رسيد حق بيمه هاي پرداخت شده

عــلاوه بر مـدارک فوق :

3-12 درصورتيکه پرداخت سرمايه در صورت حيـات بيمه شده باشد رونوشت کامل مصــدق شناسنامه بايد ارائه گردد0

4-12 در صورتيکه پرداخت ســرمايه بعد از فـوت بيمه شده باشد بايد کتبــاً با ذکر علت فـوت در اولين فرصت منتهي تا يکمـاه ( مگر در موارد غير عـادي ) مراتب از طرف استفاده کننده يا بيمه گذار به اطـلاع بيمه گر برسد بعلاوه مدارک ذيل را براي رسيدگي در اختيار بيمه گر قرار دهند0

- گواهي رسمي فوت

- گواهي مشروح آخرين پزشک معــالج که در آن علت بيماري و شروع و سير آن ذکـر شده باشد و در صورتيکه معالجه بعمل نيامده باشد مدارک مثبته حــاکي از بيماري و علت فوت و اوضاع و احـواليکه فوت در آن اتفاق افتاده باشد تهيه و ارائه گردد0

- گواهي انحصار وراثت در صورتي که استفاده کنندگـان در بيمه نامه و اوراق الحـاقي مشخص نشده باشد0

- بيمه گر حق دارد اطلاعات و مدارک تکميلي در اين زمينه مطالبه يا خود تهيه کند0

- درصورتيکه اشتباهي در تاريخ تولد بيمه شده درموقع انعقاد قرارداد بيمه رخ داده باشد حق بيمه هاي اشتباهي مسترد و يا از سرمايه کسر خواهد شد0

- بيمه گرپس از دريافت اسناد و مدارک مزبور و اطمينان از صحت آنهاحداکثر ظرف يکماه تعهدات خود را انجام خواهد داد0مــاده 13-مفقود شدن بيمه نامه يا قبوض رسيد حق بيمهدرصورت مفقود شدن بيمه نامه يا قبــوض رسيد حق بيمه ، بيمه گذار بايد هر چه زودترمراتب را کتبــاً به بيمه گر اطلاع دهد تا بيمه گــر پس از اطمينان يافتن از فقدان آنها ا لمثنــاي آنها صـادر کرده و در اختيار بيمه گذار بگذارد0مــاده 14- نشاني قانوني محـل اقامت بيمه گذار در ايـران1-14 نشاني بيمه گذار به ترتيبي که در پيشنهاد بيمه زندگي نوشته و امضــاء کرده است نشاني قانوني او محسوب شده و مکاتبات بيمه گر به همان نشاني ارسال خواهد شد0

2-14 در صورتيکه بيمه گذار محــل اقامت خود را تغيير دهد موظف است که نشاني محل اقامت جديد خود را کتباً به اطلاع بيمه گر برسـاند0

3-14 هرگاه بيمه گذار خارج از ايران اقامت نمايد بايد يک نفر مقيم ايران را به بيمه گر معـرفي کند که در کارهاي مربوط به بيمه عمرنماينده او باشد و بيمه گر نامه هاي مربوط را بعنوان و نشـاني نامبرده ارسال نمايد0

4-14 درصورت عدم توجه بيمه گــذار به رعايت اين مقــررات ، مکاتبات بيمه گــر به آخـــرين نشاني بيمه گذاردر ايران که به بيمه گر اطلاع داده شده معتبر تلقي خواهد شد0

5-14 بيمه گــذار و نماينده او در ايران بايد در کليه مکــاتبات خود بعنوان شرکت بيمه آسيـا در تهـران يا شعب آن در شهرستانهـا شمـاره بيمه نامه زندگــي خود را که در باره آن مکــاتبه کرده اند درنامه خود قيد کنند0مــاده 15- دادگاههاي صـالحهاين بيمه نامه براساس قانون بيمه و مقررات مربــوط به آن تنظيم شده است و در موردتمام دعاوي که عليه بيمه گر راجع به اين بيمه نامه يا راجع به اجـراء آن ممکن است اقامه شود صريحاً تعهد و موافقت مي شود

که به محاکم صالحه ايران ارجـاع خواهد گرديد0مــاده 16- مدت مرور زمانمدت مرور زمان تمام دعاوي ناشي از اين بيمه نامه دو سال از تـاريـخ حادثه منشاء دعوي است0مزاياي بيمه عمر و پس انداز

1- در صورت حيات بيمه شده، اصل سرمايه به اضافه سود مشارکت در منافع، در پايان مدت بيمه به بيمه گذار پرداخت مي شود.

2- در صورت فوت بيمه شده در طي مدت بيمه نامه، اصل سرمايه به استفاده کنندگان و بازماندگان پرداخت مي شود.

3- چنانچه بيمه شده به علت حادثه فوت نمايد، علاوه بر سرمايه بيمه پس انداز سرمايه بيمه حادثه نيز قابل پرداخت خواهد بود. (الحاقيه حادثه) اين سرمايه مي تواند تا چهار برابر سرمايه بيمه عمر پس انداز باشد.

4- چنانچه بيمه شده به دلايلي دچار از کار افتادگي کلي و دايم شود. از آن پس تا پايان مدت قرارداد، حق بيمه اي از وي دريافت نخواهد شد و مزاياي بيمه همچنان به قوت و اعتبار خود باقي است. (الحاقيه معافيت از پرداخت حق بيمه)

5- چنانچه خريدار اين بيمه نامه پس از گذشت 6 ماه از مدت بيمه نامه و پرداخت حق بيمه، از ادامه آن منصرف شود. طبق جدول ضميمه بيمه نامه مي تواند آن را بازخريد نمايد.

6- سرمايه بيمه عمر درآمد محسوب نمي شود و استفاده کننده از اين سرمايه از پرداخت ماليات معاف است. (ويژگي معافيت مالياتي بيمه عمر و پس انداز).

يمه عمر زماني :


باتوجه به خطرات روزمره که انسان را تهديد مي‌کند جهت برقراري آرامش خيال و جبران خسارت مالي با بيمه عمر و حوادث مي توانيم زيانهاي اقتصادي ناشي از فقدان سرپرست خانواده را تأمين نماييم.

در اين رابطه با معرفي بيمه نامه هاي عمر و حوادث شما را با مزاياي هر چه بيشتر اين پوشش آشنا مي نمائيم.

1- بيمه هاي عمر زماني انفرادي: در بيمه عمر زماني که حيات شخص بيمه شده در طول مدت معين بيمه مي‎شود تعهد بيمه گر عبارتست از پرداخت سرمايه بيمه به ذينفع بيمه نامه در صورت فوت به هر علت بيمه شده در طول مدت بيمه.


ارسال آگهي : 1387/11/12

   مشخصات آگهي   

به علت منقضي شدن آگهي , اطلاعات تماس نمايش داده نمي شود


جستجوي مرتبط
- بیمه مسئولیت- بیمه اتومبیل- بیمه باربری- بیمه مهندسی- بیمه عمر و پس انداز- بیمه آتش سوزی- بیمه حوادث خانواده- بیمه باربری وارداتی- بیمه اشخاص- بیمه شخص ثالث- بیمه درمان مسافران خارج- بیمه بدنه- بیمه طرح جامع خانوار- بیمه آتش سوزی مسکونی- بیمه آتش سوزی واحد صنعتی- بیمه حوادث سرنشین- بیمه باربری داخلی- بیمه باربری ترانزیت- بیمه حوادث- بیمه نامه هواپیما- بیمه نامه کشتی- بیمه نامه اعتباری- بیمه باربری صادراتی- بیمه پول درگردش- بیمه ایران- بیمه البرز- بیمه پاسارگاد- بیمه سامان- بیمه پارسیان- بیمه ملت

تازه‌هاي بیمه - بیمه آسیا (صفحه 1 از 13)
‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه اتومبيل بيمه آسيا مطمئن ترين
بيمه آسيا کد 2635 بيمه اتومبيل : در کشور ما اتومبيل بيشترين نقش را در مسافرت هاي درون شهري و ميان شهري ...
جهانگیر جبلی ، تلفن : 0281-3368988

‪۹۴/۰۴/۲۱ بهترين شرايط بيمه شخص ثالث و بيمه باربري
مشاور و صدور انواع بيمه هاي : 1. شخص ثالث 2. بدنه اتومبيل 3. باربري 4. مسئوليت 5. اتش سوزي 6. حوادث 7. مهندسي 9. عمر و پس ...
جهانگیر جبلی ، تلفن : 0281-3368988

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه آتش سوزي با بهترين شرايط سال 1387
بيمه آتش سوزي بيمه آتش سوزي يکي از قديمي ترين رشته هاي بيمه اي است. اهميت اين بيمه ...
جهانگیر جبلی ، تلفن : 0281-3368988

‪۹۴/۰۴/۲۱ بهترين بيمه اشخاص فقط بيمه آسيا
بيمه اشخاص : يکي از مهم ترين انديشه هاي هر شخص در زندگي فردي و اجتماعي ، ايجاد شرايط مطلوب براي ...
جهانگیر جبلی ، تلفن : 0281-3368988

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه باربري بيمه آسيا بهترين در نوع خود
بيمه باربري: بيمه حمل و نقل کالا يا بيمه باربري ، قديمي ترين رشته در بيمه هاي بازرگاني است. در ...
جهانگیر جبلی ، تلفن : 0281-3368988

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه آتش سوزي مراکز صنعتي بيمه آسيا
بيمه نامه هاي آتش سوزي صنعتي براي ريسک هاي صنعتي: در اين بيمه نامه ، تمامي ريسک هاي صنعتي، نظير کارخانه ...
محمد مهدی کریم پور جلیلوند ، تلفن : 0281-3354314

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه آتش سوزي مراکز غير صنعتي
بيمه نامه هاي آتش سوزي غيرصنعتي (تجاري) براي ريسک هاي غيرصنعتي: اين توع بيمه نامه ، مراکز تجاري از قبيل ...
محمد مهدی کریم پور جلیلوند ، تلفن : 0281-3354314

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه آتش سوزي واحدهاي مسکوني
بيمه نامه هاي آتش سوزي منازل مسکوني: انواع بيمه نامه هاي آتش سوزي منازل مسکوني: الف) بيمه نامه آتش سوزي منازل مسکوني ...
محمد مهدی کریم پور جلیلوند ، تلفن : 0281-3354314

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه آتش سوزي مرهونات بانکي بيمه آسيا
بيمه نامه مرهونات بانکي: اين نوع بيمه نامه براي اشخاص حقيقي يا حقوقي که از بانک وام هاي کوتاه مدت يا ...
محمد مهدی کریم پور جلیلوند ، تلفن : 0281-3354314

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه آتش سوزي انبارها بيمه آسيا
بيمه نامه هاي آتش سوزي با مبلغ بيمه شده ثابت: در اين بيمه نامه ، خسارت هاي ناشي از آتش ...
محمد مهدی کریم پور جلیلوند ، تلفن : 0281-3354314

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه اشخاص بيمه آسيا 0139
اشخاص: يکي از مهم ترين انديشه هاي هر شخص در زندگي فردي و اجتماعي ، ايجاد شرايط مطلوب براي تامين ...
محمد مهدی کریم پور جلیلوند ، تلفن : 0281-3354314

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه اشخاص عمر و پس انداز بيمه آسيا
بيمه هاي عمر و پس انداز: همه ما در جستجوي آرامش و آسودگي خيال هستيم. اضطراب، آشفتگي، حادثه و مرگ پديده ...
محمد مهدی کریم پور جلیلوند ، تلفن : 0281-3354314

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه اشخاص بيمه عمر زماني بيمه آسيا
بيمه عمر زماني: باتوجه به خطرات روزمره که انسان را تهديد مي‌کند جهت برقراري آرامش خيال و جبران خسارت مالي ...
محمد مهدی کریم پور جلیلوند ، تلفن : 0281-3354314

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه اشخاص عمر مانده بدهکار بيمه آسيا
بيمه عمر مانده بدهکار: پوشش بيمه عمر مانده بدهکار شامل خطر فوت به هر علت وام گيرندگان مي‎باشد که در ...
محمد مهدی کریم پور جلیلوند ، تلفن : 0281-3354314

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه نامه اشخاص حوادث شخصي بيمه آسيا
بيمه حوادث شخصي : بيمه نامه حوادث شخصي خطرات ذيل را در صورت حادثه پوشش مي‎دهد. 1- پوششهاي اصلي ...
محمد مهدی کریم پور جلیلوند ، تلفن : 0281-3354314

‪۹۴/۰۴/۲۱ نمايندگي بيمه آسيا - کد 0139
تاريخچه شرکت بيمه آسيا : شرکت سهامي بيمه آسيا در تير ماه سال 1338 به منظور انجام انواع معاملات بيمه اي ...
محمد مهدی کریم پور جلیلوند ، تلفن : 0281-3354314

‪۹۴/۰۴/۲۱ نمايندگي بيمه آسيا - کريم پور جليلوند
تاريخچه شرکت بيمه آسيا : شرکت سهامي بيمه آسيا در تير ماه سال 1338 به منظور انجام انواع معاملات بيمه اي ...
محمد مهدی کریم پور جلیلوند ، تلفن : 0281-3354314

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه اشخاص بيمه آسيا
يکي از مهم ترين انديشه هاي هر شخص در زندگي فردي و اجتماعي ، ايجاد شرايط مطلوب براي تامين آتيه ...
جهانگیر جبلی ، تلفن : 0281-3368988

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه باربري بيمه آسيا
بيمه حمل و نقل کالا يا بيمه باربري ، قديمي ترين رشته در بيمه هاي بازرگاني است. در اين نوع ...
جهانگیر جبلی ، تلفن : 0281-3368988

‪۹۴/۰۴/۲۱ بيمه مسئوليت بيمه آسيا
قانون، هر شخصي را که در نتيجه فعاليت روزمره خود باعث ايجاد خسارت به اشخاص ديگر شود ، مسئول ...
جهانگیر جبلی ، تلفن : 0281-3368988

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>

آگهي هاي جديد جهانگیر جبلی
بيمه اتومبيل بيمه آسيا مطمئن ترين
جهانگیر جبلی
تلفن : 0281-3368988

بهترين شرايط بيمه شخص ثالث و بيمه باربري
جهانگیر جبلی
تلفن : 0281-3368988

بيمه آتش سوزي با بهترين شرايط سال 1387
جهانگیر جبلی
تلفن : 0281-3368988

بيمه باربري بيمه آسيا بهترين در نوع خود
جهانگیر جبلی
تلفن : 0281-3368988

بيمه اشخاص بيمه آسيا
جهانگیر جبلی
تلفن : 0281-3368988

بيمه باربري بيمه آسيا
جهانگیر جبلی
تلفن : 0281-3368988

بيمه مسئوليت بيمه آسيا
جهانگیر جبلی
تلفن : 0281-3368988

بيمه مهندسي بيمه آسيا
جهانگیر جبلی
تلفن : 0281-3368988

بيمه شخص ثا لث بيمه آسيا
جهانگیر جبلی
تلفن : 0281-3368988

بيمه بدنه اتومبيل بيمه آسيا
جهانگیر جبلی
تلفن : 0281-3368988

با توجه به تعداد زياد آگهي در سایت , لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد .
کلیه حقوق این سایت متعلق به تیماپو می باشد و هرگونه سو استفاده از این سایت پیگرد قانونی دارد .

Copyright 2009 hourtashe.com All Right Reserved